Sborník „Dějiny českého a československého sociálně demokratického hnutí“

5. prosince 2006

Praha dne 5. prosince 2006) Dějiny sociálně demokratického hnutí představují důležitou součást historického vývoje, která reprezentativním způsobem dokládá složité a dramatické proměny společenského a politického zneuznání a uznání v 19. a 20. století.

Sborník „Dějiny českého a československého sociálně demokratického hnutí“ ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ Lidový dům, Hybernská 1033/7, Praha 1 SEKCE PR A MARKETINGU TISKOVÁ ZPRÁVA Sborník „Dějiny českého a československého sociálně demokratického hnutí“ Praha dne 5. prosince 2006) Dějiny sociálně demokratického hnutí představují důležitou součást historického vývoje, která reprezentativním způsobem dokládá složité a dramatické proměny společenského a politického zneuznání a uznání v 19. a 20. století. Jak se kniha pokouší ukázat, český a československý příspěvek k dějinám sociálně demokratického hnutí je toho příkladným svědectvím. Kniha Dějiny českého a československého sociálně demokratického hnutí usiluje o postižení vývoje českého a československého sociálně demokratického hnutí ve vztahu k současnosti a navíc s přihlédnutím k hodnotám a cílům, které jsou významné pro další směřování tohoto hnutí. Záměrem sborníku je rozbor českého soc. dem. hnutí. Jelikož však bylo toto hnutí po většinu své existence úzce provázáno s československým sociálně demokratickým hnutím, pojednává kniha zároveň i o něm, ovšem s důrazem na jeho českou část. Jednotlivé oddíly knihy se chronologicky zaměřují na jednotlivá období. První oddíl je věnován zdrojům sociálně demokratického hnutí. Oddíl druhý ve třech kapitolách postupně mapuje vývoj v československé sociální demokracii od jejího založení až do roku 1948. Vzhledem ke skutečnosti, že od roku 1948 nemohla sociální demokracie v Československu oficiálně působit, zaměřili autoři další dva oddíly knihy na její alternativní působení ve třech podobách: za prvé v exilu, za druhé v rámci reformních aktivit, které bylo možné v daném režimu provádět, a za třetí v rámci činností, které vycházely z disidentských kruhů. Tímto triadickým rozvrhem byl členěn třetí oddíl knihy, jenž se zaměřuje na československou sociální demokracii v letech 1948-1969, a čtvrtý oddíl, jenž se koncentruje na její působení v letech 1969-1989. Poslední, pátý oddíl je poté věnován sociální demokracii od obnovení její činnosti v roce 1989 až po současnost. Do sborníku, který na základě usnesení sjezdu ČSSD z roku 2005 představuje přílohu Dlouhodobého programu ČSSD, svými texty přispěli významní autoři, kteří se sociálně demokratickému hnutí po dlouhou dobu profesionálně vědecky věnují: politolog prof. František Šamalík, historik prof. Zdeněk Kárník, historik prof. Jan Kuklík, historik prof. Radomír Luža, historik a sociolog Miloš Bárta, filozof Jaroslav Kohout, politolog Karel Hrubý, politolog Jaroslav Šabata, historik a sociolog Michal Pullmann, ekonom Slavomír Klaban (čestný předseda ČSSD), filozof prof. Erazim Kohák a filozof a politolog Marek Hrubec (předseda představenstva Masarykovy dělnické akademie). Marek Hrubec a Miloš Bárta jsou zároveň editory celého sborníku. PhDr. Marek Hrubec, předseda představenstva Masarykovy dělnické akademie Mgr. Lukáš Jelínek, ředitel Masarykovy dělnické akademie Květa Kočová tisková mluvčí ČSSD mob.: +420 724 736 536 e-mail: kkocova@socdem.cz Tiskové zprávy, avíza, články, on-line rozhovory a informace o ČSSD naleznete na www.cssd.cz

Blogy