Předseda ČSSD se setkal se státním ministrem pro ekonomiku Turecka

30. listopadu 2006

(Praha dne 30. listopadu 2006) Na základě žádosti turecké strany přijal Jiří Paroubek, předseda ČSSD, v Praze dnes, ve čtvrtek 30. listopadu 2006, Ali Babacana, státního ministra Turecka, hlavního negociátora s EU.

Předseda ČSSD se setkal se státním ministrem pro ekonomiku Turecka ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ Lidový dům, Hybernská 1033/7, Praha 1 SEKCE PR A MARKETINGU TISKOVÁ ZPRÁVA Předseda ČSSD se setkal se státním ministrem pro ekonomiku Turecka (Praha dne 30. listopadu 2006) Na základě žádosti turecké strany přijal Jiří Paroubek, předseda ČSSD, v Praze dnes, ve čtvrtek 30. listopadu 2006, Ali Babacana, státního ministra Turecka, hlavního negociátora s EU. Jiří Paroubek a Ali Babacan společně ocenili současný stav česko-turecké spolupráce jakož i její výhledy do budoucna ve všech oblastech. Předseda ČSSD podtrhl význam Turecka jako dlouhodobého a tradičního partnera České republiky. Předseda ČSSD poukázal na nevyužité možnosti na úseku energetiky, investic a také v oblasti turistiky – Turecko je sice významnou destinací českých občanů, ale tureckých turistů do ČR, např. do lázní, přijíždí stále málo. Oba představitelé věnovali pozornost dalšímu postupu v přístupových jednáních EU s Tureckem. Jiří Paroubek zdůraznil, že vláda, které byl premiérem, podporovala přístupová jednání s Tureckem, jejichž cílem je řádné členství Turecka v Evropské unii. Po splnění všech požadavků chápe J. Paroubek členství Turecka v EU jako významné posílení úlohy a postavení EU ve světě. „EU není křesťanský klub,“ uvedl J. Paroubek. Poukázal přitom na nutnost brát v potaz jak odlišné postoje jednotlivých členských zemí EU k členství Turecka v tomto společenství, tak debatu, která nyní v EU probíhá k rozšiřování. Oba partneři se shodli v názoru nahlížet na Turecko jako příštího člena EU ve výhledu deseti, patnácti či více let, nikoliv jen ve světle současné situace. K doporučení Evropské komise pozastavit přístupová jednání s Tureckem v osmi kapitolách uvedl předseda ČSSD, že si lze představit i menší počet těchto kapitol. Poukázal přitom též na potřebu respektovat zásadu volného pohybu zboží mezi členskými zeměmi EU. Jiří Paroubek v této souvislosti ocenil úsilí finského předsednictví o nalezení kompromisu přijatelného pro všechny zúčastněné strany. Závěrem předseda ČSSD zvýraznil zájem ČR, aby v přístupových jednáních EU s Tureckem nedošlo ke ztrátě dynamiky. Květa Kočová tisková mluvčí ČSSD mob.: +420 724 736 536 e-mail: kkocova@socdem.cz

Blogy