20. výročí od znovuobnovení ČSSD

19. listopadu 2009

Dnes, 19. listopadu 2009, uplyne 20 let od zveřejnění „Prohlášení o obnově Československé sociální demokracie“, které jménem jeho signatářů – Slavomíra Klabana, Vladislava Všetečky a Břetislava Nedbálka – odvysílala rozhlasová stanice Svobodná Evropa.

Tímto okamžikem došlo k obnovení činnosti sociální demokracie na území tehdejšího Československa po jejím zničení KSČ v roce 1948, kdy tisíce sociálních demokratů, kteří nesouhlasili s tzv. sloučením, byli donuceni buď opustit vlast, anebo byli pronásledováni a zavíráni do komunistických vězení.

Sociální demokracie působila v letech 1948 - 89 v exilu, kde její představitelé výrazným způsobem přispívali k činnosti demokratického československého exilu jako celku, a svojí činností přispěli také k pádu komunistického režimu v roce 1989.

Nejen pro ty sociální demokraty, kteří bojovali proti komunistickému režimu, ale i pro jejich následovníky, jsou proto hlubokou urážkou úvahy některých pravicových politiků či jejich příznivců, které spojují antikomunistickou a demokratickou ČSSD právě s tímto totalitním režimem či jeho praktikami.

Naopak, dnes jsme svědky renesance některých normalizačních praktik – politické korupce, neúcty k volebním slibům a programům či pohrdání nezávislostí policie a justice – kterých se dopouštějí pravicoví politici, kteří jinak verbálně proti komunismu vystupují.

V pondělí 16. listopadu se na pražském Žofíně uskutečnilo slavnostní setkání členů a sympatizantů sociální demokracie, kde byly oceněni nejvýznamnější osobnosti sociální demokracie, které se před 20 lety významnou měrou zasloužili o obnovení sociální demokracie. Byl to například první polistopadový předseda ČSSD v letech 1990 – 1993 Jiří Horák in memoriam, čestný předseda ČSSD Slavomír Klaban, zakládající členka ČSSD a bývalá ministryně školství Petra Buzková, významný exilový představitel sociální demokracie Přemysl Janýr a řada dalších.

ČSSD k tomuto výročí 20 let obnovené činnosti ČSSD spustila projekt www.20letsvobody.cz, který je jakousi „virtuální kronikou“, kam pamětníci mohou vkládat své vzpomínky a postřehy z doby zakládání a působení ČSSD po celé ČR.

Jiří Paroubek, předseda ČSSD

Blogy