Vladimír Špidla: Nízké mzdy ohrožují Českou republiku

14. června 2017

Česká republika by se novým iniciativám Unie v oblasti sociální politiky neměla bránit. Může se tak přiblížit ostatním členským státům a pojistit si lepší budoucnost. Další výhody sociální dimenze EU nám přiblížil bývalý premiér a eurokomisař Vladimír Špidla.

Evropská unie v souvislosti s debatou o své budoucnosti navrhuje silnější spolupráci při zajišťování sociálních práv občanů členských zemí EU. Proč se o to snaží právě nyní?

Jedná se o pokračování evropské politiky, která má zajistit konvergenci, tedy že méně vyspělé ekonomiky začnou postupně dohánět ty vyspělejší. Původně se očekávalo, že ke konvergenci dojde samovolně při integraci trhů. To se však nestalo a nyní už víme, že sociální politika musí být koordinovaná na evropské úrovni a sbližování sociálních standardů v zemích EU je nezbytnou součástí jednotného vnitřního trhu.

Měla by mít EU v oblasti sociální politiky větší pravomoc než koordinační, kterou disponuje v současné době?

Pokud by chtěla mít EU větší moc, muselo by dojít ke změně unijních smluv. Taková změna by byla skutečně zásadní a problematická. Nejčastější kontakt člověka se státem se totiž odehrává právě prostřednictvím sociálního systému. Státy proto chtějí, aby jim do tohoto vztahu nikdo nezasahoval. Proto se na úrovni příliš mnoho iniciativ neodehrává. Sociální politika tedy je a zůstane pravomocí členských států.

V jakých oblastech by větší angažmá EU prospělo?

EU by měla více zasahovat v oblastech sociální politiky, které se týkají pracovního trhu a mobility v EU. Vzhledem k tomu, že Evropané mohou pracovat v různých členských zemích EU, jejich práva by měla být přenositelná za hranice. Týká se to například důchodů, agenturního zaměstnávání či sociálního zabezpečení vědeckých pracovníků. Pak jsou ale oblasti jako rodinná politika, které jsou více propojeny s národními zvyklostmi a tradicemi. I tam má evropská legislativa smysl, každá jednotlivá záležitost však vyžaduje důkladnější posouzení.

Sjednocování sociálních politik členských zemí však může mít neblahý dopad na konkurenceschopnost českých firem. Pokud by například musely navýšit náklady na zaměstnance, zvedly by se i ceny za jejich služby, což může vést ke ztrátě zakázek v zahraničí…

Pokud má v EU existovat férová konkurenční soutěž, musíme zajistit stejný právní základ v jednotlivých zemích. Státy svým firmám přeci nemohou vytvářet konkurenční výhody tím, že budou mít špatně nastavené pracovně právní vztahy. Něco takového může být ve výsledku pro českou ekonomiku nevýhodné. Nedostatečné sociální standardy totiž za pár let povedou k odlivu chytrých talentovaných lidí do zahraničí. Je tak otázkou našeho přežití, aby úroveň našich mezd a sociálního zabezpečení byla srovnatelná s ostatními státy EU. Nízké mzdy jsou pro nás nikoli konkurenční výhodou, nýbrž strategickým rizikem. Ohrožují naši zemi.

Rozdílnost platů mezi zeměmi EU je pro Českou republiku zvlášť citlivou záležitostí. Proč jsou u nás mzdy o tolik nižší než v Německu?

Problém je velmi komplexní. Naše ekonomika se totiž rozštěpila na dvě části – zatímco jedna využívá zahraničních financí a je dynamická a schopná zajistit srovnatelné mzdy, domácí část je na tom mnohem hůře. Dřívější pravicové vlády navíc využívaly argumentu konkurenceschopnosti k tomu, aby srazily mzdy. Nízké platy v Česku jsou proto problémem ekonomickým i politickým. V současné době však již pozorujeme změnu politického přístupu, který se ubírá směrem k postupnému zvyšování minimální mzdy.

Může Evropská unie nějakým způsobem ovlivnit výši platů v členských státech?

Sama o sobě EU takovou schopnost nemá, existuje ale možnost nadnárodního kolektivního vyjednávání. Firmy, které působí ve více státech, pak mohou uzavírat dohody o srovnatelnosti mezd vyplácených v jednotlivých zemích. Unie by chtěla do výšky platů zasáhnout revizí směrnice o vysílání pracovníků. Myšlenka, že Čech má pětkrát nižší plat než Němec, ačkoli řídí stejný kamion, přepravuje stejný náklad a jede po stejné německé silnici, je těžko přijatelná. Pokud EU bude prosazovat vyrovnávání mezd pravidlem stejné odměny za stejnou práci na stejném místě, mohlo by to postupem času skutečně vést k jejich navýšení.

A co si myslíte o Evropském pilíři sociálních práv, který má podle Komise vést členské státy k harmonizaci sociálních politik?

Pro Českou republiku bude zapojení do této iniciativy výhodné. Pilíř totiž neobsahuje žádná doporučení, podle kterých bychom museli výrazně měnit svou domácí politiky. Jeho základ spočívá v přijetí změn provedených na evropské úrovni. Může se jednat třeba o prodloužení mateřské dovolené, což nás nijak nemůže poškodit. Účast ČR na prohlubování integrace je obecně v našem národním zájmu.

Jak by podle vás zásah EU do sociální politiky států vnímala veřejnost?

Lidé se na to nemusejí vždy dívat pozitivně. Jakákoli změna totiž vyvolává okamžitý a intenzivní odpor. Pokud má tedy k nějaké změně dojít, musí se jednat o vyústění politických snah v souladu s principem demokratického rozhodování.

Zdroj: www.euractiv.cz, 14. června 2017

Blogy