J. Hamáček: Porazit pravicový virus

24. března 2021

Mladá fronta DNES - Jak se zotavit z covidu? Solidaritou, ne pravicovým sobectvím. Pandemie ukázala, že potřebujeme silný a efektivní stát schopný čelit krizi, tedy dobře financované zdravotnictví a školství, dostupné nájemní byty či ochranu pracovních míst.

Koronavirus porazíme. Díky vakcínám, novým léčivům – ale i díky solidaritě a dodržování nepříjemných, ale nutných dočasných omezení. Věřím, že se situace zásadně zlepší už v létě. Pak nastane čas napravit ekonomické, sociální, zdravotní i psychické škody, jež epidemie napáchala. Abychom to dokázali, musíme porazit virus pravicového sobectví, jak ho známe z 90. let, který se vrací s novou silou.

V parlamentu se zatím formuje spojenectví, které asociálně snižuje daně nejbohatším a ohrožuje tím financování zdravotnictví, školství, sociální či bytové politiky. Od ODS jsme nic jiného nečekali, ale ANO podporou ODS ukázalo pravou tvář. ČSSD má jasný plán, jaké chce mít Česko po covidu. Epidemie prokázala, že potřebujeme silný a efektivní stát schopný čelit krizi.

Co bychom nyní dělali, kdyby pravice podle svých plánů privatizovala nemocnice? Tisíce lidí by zemřely bez pomoci. České zdravotnictví vydrželo násobně větší nápor než italské a na rozdíl od něj nezkolabovalo. Kromě neuvěřitelného nasazení i obětavosti sestřiček, lékařů a dalšího personálu to umožnila ona, dle pravice „nadbytečná“, kapacita lůžkové péče. Pokud po volbách bude vládnout pravicový kabinet, bojím se zhoršení kvality zdravotní péče.

Český Kochův institut

Dostali jsme se na kraj propasti a snad i pravice vidí, kam by vedly její reformy. Poučení z epidemie platí i pro nás, riziko nezmizí a musíme na to systém připravit. Třeba vybudováním stabilních očkovacích center, kde budeme schopni přeočkovat miliony lidí za rok. Musíme reformovat hygienu tak, aby to byl jeden efektivní úřad pro řízení epidemie. Vytvořit český Kochův institut v čele s respektovanou autoritou.

Jasným důkazem toho, že potřebujeme fungující stát proti pravicovému sobectví, je i ochrana pracovních míst. I podle nezávislých ekonomů jedinou efektivní pomocí těžce zkoušenému hospodářství jsou programy Antivirus ministerstva práce a sociálních věcí, řízeného ČSSD. Umožnily udržet zaměstnanost, životní úroveň pracujících i schopnost po epidemii rychle znovu nastartovat ekonomiku. Mrzí mě, že i zde ANO ukázalo pravicové smýšlení a paradoxně spolu s komunisty blokuje kurzarbeit, který by navázal na Antivirus a pomohl firmám, aby nemusely v době krizí propouštět.

Školství také potřebuje silný, fungující a dobře financovaný stát. Děti, rodiče a učitelé prošli těžkou zkouškou, když museli zvládnout rok distančního vzdělávání. Říkám na rovinu, že zaplatili daň za to, že ANO nebylo ochotno více omezit podniky, které nejsou pro chod země nezbytné. Učitelé se museli přes noc naučit děti motivovat k práci na dálku, rodiče konečně viděli, jak je práce učitele těžká, a zjistili jsme, kolik se ve školách učí balastu. Tuto zkušenost nesmíme zahodit. Máme ideální šanci smysluplně upravit osnovy či vybavit školy výpočetní technikou, aby měl každý žák svůj školní notebook nebo tablet s připojením. To by vyrovnalo pozici dětí ze sociálně slabších rodin. Solidarita znamená vzdělání, sobectví hloupnutí národa.

ČSSD dlouhodobě prosazuje stavbu dostupných nájemních bytů, ať družstevních, obecních či krajských. A otevřeme regulaci nájmů. Sázka pravice na drahé hypotéky a privátní nájmy je omyl, bydlení nesmí být luxus. Obnova země nebude zadarmo a bude stát veliké úsilí a obrovské peníze. Náklady nesmějí nést zaměstnanci, důchodci či samoživitelky, řešením je spravedlivý daňový systém. Čím vyšší příjem, tím vyšší solidarita se společností. Zdanit banky a bohaté nadnárodní korporace sektorovými daněmi a zredukovat výjimky.

Kurzarbeit, vyšší minimální mzda, reforma vzdělávání, výhledově čtyřdenní pracovní týden, podpora vzdělávání, dostupné bydlení, sektorové daně – to vše je podle ČSSD cesta pro Česko, aby nebylo zemí montoven s levnou pracovní silou, ale zemí s vysokou produktivitou práce. Jsme rádi, že ANO dosud pomáhalo uskutečňovat sociálnědemokratický program, vidělo, že funguje a oslovuje voliče. Ale skutečné smýšlení politiků ANO a velké části opozice v poslední době odhalily, jak je vzdálené vyspělému světu.

Zkusme se porovnat s USA, které podpoří americkou ekonomiku a občany sumou 1,9 bilionu dolarů. Američtí podnikatelé dobrovolně nabízejí, že budou platit vyšší daně. U nás ANO a ODS daňovým balíčkem podseknou veřejné finance o 140 miliard ročně. Poslanci (a podnikatelé) za ANO Juříček, Bláha nebo Staněk odmítli, aby stát platil lidem v karanténě 100% nemocenskou, protože by prý nechodili dělníci do práce… Žádné „válení doma s covidem“, makáme! Přesně kvůli takovým sobeckým podnikatelům vznikla v 19. století sociální demokracie. A i v 21. století musíme zaměstnance bránit ze stejných důvodů. Smutné.

„Malý stát“, o kterém dokola mluví pravice, je ve skutečnosti „stát pro bohaté“, kteří mají na privátní lékařskou péči, soukromé školy a na penzi jim vydělají akcie. Ostatním musí stačit podfinancované zdravotnictví, školství a mizerné penze, hlavně musí za bohaté zalátat díru v rozpočtu.

Sociální demokracie chce silný solidární stát a nevzdá se ho, i když na jeho prosazení budeme sami. ČSSD už několikrát zemi vytáhla z průšvihu, do kterého ji dostala pravice. Sociálnědemokratická solidarita se osvědčila při překonání dopadů ekonomické krize zesílených pravicovou bezohledností. Je i správnou cestou k zotavení země ze škod po epidemii a k lepší, bohatší a spravedlivější budoucnosti.

ČSSD chce silný solidární stát a nevzdá se ho, i když na jeho prosazení bude sama.

zdroj: Mladá fronta DNES 23. 3. 2021 a iDnes.cz 24. 3. 2021

Blogy