Maláčová: Hledám rezervy, ale nemůžu nic slíbit

20. května 2019

Ministryně práce Jana Maláčová se dostává do nového konfliktu kvůli škrtání peněz. Z některých obcí a krajů už padají výhrůžky ohledně omezování sociální péče, z jiných upozornění, že peníze vyjdou do září. Ve svém rozpočtu, vyčerpaném na růst důchodů a dávek, Maláčová dost peněz nemá - a debata o navýšení s hnutím ANO zatím nikam nevede. V položkách, o kterých je řeč, se má příděl peněz naopak příští rok znovu krátit. Pravice chce kvůli krizi mimořádnou schůzi sněmovny. Maláčová slibuje, že zkusí aspoň část problému vyřešit sama, zbytek „může vyjít“, ale „nic nelze garantovat“. Podorbný text o sociálních škrtech najdete v novém Respektu 21/2019 pod titulkem Vyrobit problém, a pak ho řešit . Následující ozhovor je doplnění a pozvánkou ke koupi aktuálního vydání.

Pražští radní šli ze schůzky s vámi s tím, že letos se na sociální práce musí spokojit s polovičním přídělem a příští rok nedostanou nic. Pořád to platí, i v tak citlivé oblasti?
My jsme se bavili hlavně o financích na letošní rok, a tam jsem říkala, že jsem trochu překvapená, že to vyvolalo ohlas až nyní. Ta čísla jsou známa od září 2018, kdy byl schválen státní rozpočet vládou.
Rozruch je dán tím, že až nyní obcím od vás dorazil konkrétní rozpis, jak se škrty projeví. Navíc leckde jsou po volbách noví radní.
Ano, to chápu. Přesto to bylo součástí vládního rozhodnutí o státním rozpočtu. Já zároveň říkám, že budu zdroje hledat v rámci resortu. Nicméně takových oblastí, které je potřeba dofinancovat, mám více. A představa, že na vše najdu peníze v rámci svého rozpočtu, kde je 94 procent výdajů mandatorních, není reálná. Nechci nyní slibovat nereálné věci.
Platí, že příští rok dostanou obce ještě méně?
Příští rok to bude – myslím – velmi složité. Požadavek ministerstva financí je, aby u všech nemandatorních výdajů v mém resortu kromě provozu byla nula.
Sociální práce znamená péči o nejohroženější lidi a mimo jiné prevenci v terénu. Pokud jde o peníze, tak se státu spíš vyplatí – protože řešit následné problémy je nakonec mnohem dražší. Jaký smysl dává seškrtat tyto položky na nulu?
Já si uvědomuju, jak strašně důležitá je sociální práce, preventivně, že jde o velkou úsporu dopředu a o pomoc těm nejpotřebnějším. Pro letošní rok mohu slíbit, že hledáme úspory. Ale vyjednávání státního rozpočtu na příští rok, které už započalo, bude velmi složité. Pokud jde o tento rok, tak jsem radním řekla, že více uvidíme v srpnu a že se do té doby ještě setkáme. Navrhla jsem také, abychom se koncepčně bavili o uchopení sociální práce a v září se k tomu potkali u kulatého stolu. Nejen s Prahou.
Na sociální práce chybí proti loňsku zhruba 200 milionů, což není ve vašem více než půlbilionovém rozpočtu tolik. Nechce se věřit, že by si vláda kvůli částce 200 milionů chtěla dělat problémy. Počítáte s tím, že peníze najdete?
Platí, že pro letošní rok se pokusím najít úspory, ale nemohu to slíbit úplně všem. Vždy v polovině roku zhruba víme, jak jsme co utratili a co lze očekávat v druhé pololetí. Podle toho se rozhodneme.
Co uděláte s příštím rokem? Bude na sociální práce nula?
Jde o požadavek ministerstva financí. To neznamená, že bude nula. Já jsem jasně řekla, že budu bojovat za to, aby nebyla. Také jsem ale jasně řekla, že potřebuju, aby všichni, kdo pracují v sociální oblasti, za ni bojovali. Protože se setkávám s tím, že přesně ti lidé, kteří po mě chtějí peníze, na druhou stranu do médií křičí, že rozhazuji. Nemohu být jediná, kdo upozorňuje na to, že celá sociální oblast je značně podfinancovaná. Musíme vysvětlovat, že sociální práce jsou velmi dobrou investicí, která se nám mnohonásobně vrátí. Že je vždy lepší investovat do prevence než hasit následky. Moje role ovšem nemůže spočívat v tom, že budu jediná, kdo za tuto oblast bude bojovat, a ostatní ke mně budou jen chodit pro peníze. Musíme tahat za jeden provaz.
Spravujete největší rozpočet a rozsáhlou agendu, je logické, že se k vám pro peníze chodí. Rozpočet vlády i vašeho ministerstva roste – jde tedy volbu priorit, zda se někde krátí, nebo ne. Zdá se zkrátka nepochopitelné, že na tak citlivou věc nelze najít 200 milionů.
Můžeme si kapitolu ministerstva práce projít a řekněte, komu je vzít.
Prosazujete například zvýšení rodičovské za víc než osm miliard.
My chceme zvedat rodičovskou, protože přes 92 procent s malými dětmi obrací každou korunu. Náš rozpočet má ale řadu dalších položek. A nelze říct, proč sociální práce ano, a jiná oblast ne. Pro mě je sociální práce priorita, ale nemohu v tuto chvíli slíbit, jak to v srpnu bude.
Tím spíš nelze nic slíbit ani na příští rok, že?
To je další věc. Státní rozpočet navrhuje vláda, kde my jako sociální demokracie máme menšinu, a schvaluje ho sněmovna.
Stojí vám za to dál tuto práci dělat, pokud se vám krátí o polovinu něco, co považujete za prioritu?
To je realita. Pokud nebudeme zvyšovat příjem státního rozpočtu, tak dospějeme k tomuto – a my na to upozorňujeme celou dobu. Představa, že se v kapitole ministerstva práce dá škrtat v řádu miliard, je minimálně neinformovanost. Proto potřebujeme zvýšený příjem státního rozpočtu.
Čili podmínkou pro to, aby peníze na sociální práce a sociální služby zůstaly tam, kde jsou, je zvýšit příjmy – skrze novinky, jako je například bankovní daň?
Ano – pokud nechceme, aby si vzájemně jednotlivé subjekty záviděly a ukazovaly, komu se má vzít. Anebo myslíte, že nálada není zdravá?
Objem peněz, které vláda přerozděluje, rok od roku roste. A současně jsou tu oblasti, které považujete za prioritu, a na ně se peníze krátí.
Stále je ale nadprůměrné zdanění práce a spotřeby. Vedle toho je tu další složka, právnické osoby, kde zátěž zůstává stejná nebo klesá.
Když si to zrekapitulujeme, tak u peněz na letošní rok se uvidí v srpnu, budete hledat rezervy, ale nic se nedá garantovat. Pro příští rok jde o prioritu, kterou ale půjde zaplatit jako dřív, jen pokud se zvednout příjmy rozpočtu – platí?
V tuto chvíli ve zkratce platí, že na tento rok budeme hledat, nic neslibuji, ale uvědomuji si důležitost. Na příští rok čelím požadavku ministerstva financí výdaje proškrtat, bude to velmi těžké, položek je hodně. Já se nyní budu muset ve velmi složitém procesu rozhodnout, co a jak upřednostnit, a nebudu moci uspokojit všechny.
Což by ale bylo snazší, kdyby se zvedly příjmy. Ovšem novinky jako bankovní daň ještě nejsou dohodnuté, čili stihnout je zavést od příštího roku asi nepůjde.
Dá se to stihnout – pokud bude vůle.
Kromě sociální práce je tu ještě jiná kolonka, sociální služby. U nich se ozývají obce a kraje, že vyjdou letos s penězi jen do října. Asociace krajů odhadla výpadek na tři miliardy, po vás chce dvě. Najdete je?
Je třeba vědět, že na sociální služby se mi podařilo vyjednat rekordní rozpočet téměř 17 miliard, právě to pak mimochodem šlo na úkor ostatních položek. Přesto jsou požadavky na dofinancování, které jsou ovšem každý rok. Naše propočty ohledně potřeb na dofinancování ukazují na jednu miliardu – a myslím, že mám přesnější čísla.
Najdete aspoň tuto miliardu?
V tuto chvíli jednáme na úrovni vlády.
Co podniknete, pokud se nic nevyjedná?
Co může ministryně práce podniknout?
Třeba říct, že za takových podmínek nemá smysl být ministryní.
To si nedokážu představit. Vyjednala jsem historicky nejvyšší rozpočet.
Problém je mimo jiné v tom, že vláda nařídila zvednout platy v sociálních službách o sedm procent, ale v vámi zmiňovaném rekordním rozpočtu se počítalo jen s pěti – čili kdo přidal zaměstnancům tak, jak měl, má nyní problém. Co s ním?
Rozhoduje vláda v kolegiu. Před několika týdny krajům chyběly čtyři miliardy na silnice a také je dostaly, protože za ně bojovaly dostatečně silně. Kraje tedy musí dostatečně silně bojovat i za sociální služby. Bitvu za dodatečné prostředky na silnice také nevedl ministr dopravy, ale předsedkyně Asociace krajů. Pokud bude se mnou dost intenzivně bojovat i zde, tak si dokážu představit, že to vyjde.

Zdroj: Respekt, 20. 5. 2019

Blogy