M. Petera: Ochrana přírody je důležitější než těžba zlata

24. srpna 2015

Po více než devadesáti letech mohou milovníci turistiky navštívit část území vojenského újezdu v Brdech. Několik brdských přírodních parků a část zrušeného armádního prostoru se podle vládního návrhu stanou od příštího roku chráněnou krajinnou oblastí. "Chceme Brdy pro návštěvníky zatraktivnit. Nabídneme jim návštěvu skalisek a rozhledových míst, jež byla pro Brdy typická v začátcích turistiky po první světové válce," sdělil v rozhovoru pro regionální Deník hejtman Středočeského kraje Miloš Petera.

* Kdy budou Brdy vyhlášeny chráněnou krajinnou oblastí (CHKO)?

V současné době se na Ministerstvu životního prostředí dokončuje návrh vládního zřízení, podle kterého budou Brdy prohlášeny za CHKO. Do konce srpna na ministerstvu zpracují připomínky, v září by návrh měla projednávat vláda. Chci požádat premiéra Bohuslava Sobotku, aby nařízení o zřízení CHKO Brdy šlo co nejdříve na jednání vlády.

* Kde bude sídlit správa CHKO Brdy?

Správa bude součástí regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR) pro Střední Čechy, která je v Praze. Nyní jsou ve hře pro Správu CHKO Brdy dvě možná pracoviště, Jince a Příbram. Zaměstnanci AOPK ČR uvažují, že by přesunuli správu nové CHKO i dalších činností na pracoviště ve středních Čechách, aby Středočeši měli správu blíže.

* Zbyde i nějaké území v Brdech pro armádu?

Armáda si pro potřeby výcviku vojsk ponechá část území v prostoru na sever od silnice Zaječov – Obecnice. Na tomto území by měl platit podobný režim, který nyní platí v celém vojenském újezdu. Toto místo tedy zůstane veřejnosti dále nepřístupné a bude přísně střežené. Jiné armádní prostory bude možné stejně jako doposud navštívit, ovšem v době necvičení vojáků a pouze na propustku, kterou získáte od správy vojenského cvičiště.

* Jak probíhá pyrotechnická očista území, na kterých dříve působili vojáci?

Vojáci podle plánu pracují na odklizení zbytku střeliva. Nevybuchlá munice určitě nebude ohrožovat turisty na nově vyznačených trasách a cyklostezkách.

* Kdy se označí nové turistické trasy?

Až vznikne CHKO Brdy, začnou značkaři z Klubu českých turistů vyznačovat nové trasy schválené samosprávami měst a obcí. Platí to i pro vydávání map a průvodců, stavby lesních odpočívadel a úpravy rozhledových míst. Po vyhlášení Brd CHKO může naplno začít příprava na otevření Brd a na zahájení nové turistické sezóny v příštím roce.

* V čem se Brdy liší od ostatních CHKO?

Zdejší trasy mohou někomu připadat hodně dlouhé a monotónní, ne každému se bude chtít šlapat dlouhé kilometry pod stejným hustým smrkovým lesem. Chceme ovšem Brdy pro návštěvníky zatraktivnit. Nabídneme jim návštěvu skalisek a rozhledových míst, jež byla pro Brdy typická v začátcích turistiky po první světové válce.

* V jakém stavu jsou rozhledová místa?

Bohužel řada skalisek je zarostlá hustou vegetací. Pracovníci AOPK jednají s Vojenskými lesy a statky, které budou Brdy i nadále hospodářsky spravovat, aby bylo okolí vyhlídek upraveno a bylo z nich alespoň někam vidět.

* Vzniknou v Brdech nové stavby?

Rozhodně ne, jsem zásadně proti tomu, aby se v Brdech stavěly natrvalo nějaké objekty, kromě rozhledny na Třemšíně. Trvám na tom, aby v Brdech vznikla maximálně dočasná odpočívadla nebo mobilní osvěžovny.

* Bude možné z pozice hejtmana výstavbě zabránit?

Krajský úřad má ze zákona pravomoci, kterými může výstavbu v Brdech znemožnit. Nejvíce to záleží na obcích. Obce při schválení územních plánů rozhodují o tom, co a kde se bude na jejich území stavět. Na kraji můžeme jejich rozhodnutí pouze korigovat. Pokud by obce a města, kterým do katastru přibydou pozemky v Brdech, jsem připraven zatáhnout za záchrannou brzdu.

* Jakou?

Krajský úřad může podat stížnost na ministerstvo pro místní rozvoj, které by mohlo územní plán obcí zrušit.

* Proč by stavba Třemšínské rozhledny měla získat výjimku?

Nejednalo by se přímo o novou stavbu, ale o obnovu rozhledny na tradičním vyhlídkovém místě na vrchu Třemšín. Brdská hora Třemšín je opředena různými bájemi, navíc je dominantním kopcem, který je odevšad dobře viditelný. Donedávna to byla provizorní, špatně přístupná a nebezpečná rozhledna. V červenci shořela. O vybudování nové rozhledny dlouhodobě usiluje město Rožmitál pod Třemšínem, stavba je ovšem závislá na postoji církve, které patří pozemky na Třemšíně.

* Třemšín a jihozápadní Brdy nejsou dnes součástí vojenského újezdu. Znamená to, že i tato část pohoří bude v nové CHKO Brdy?

Ano, CHKO Brdy by měla končit až u Hvožďan.

* Jaká je v těchto místech příroda?

Příroda jihozápadních Brd je velmi proměnlivá, ovšem daleko pestřejší než smrčiny na území vojenského újezdu. Střídají se zde lesní plochy s loukami, podhorskými mokřady, rybníky i zemědělsky využívanou kulturní stepí. Je zde několik významných přírodních rezervací s výskytem vzácných druhů živočichů a rostlin.

* Máte v plná do CHKO zařadit i další území, které do něj v současné době nespadá?

Přál bych si, aby součástí nové CHKO byla například i známá zlatonosná lokalita Petráčkova hora. V podzemí tohoto nevysokého kopce se nachází velké množství zlata, o jehož těžbu od roku 1990 neustále usilují nejrůznější zahraniční těžařské firmy.

* Jak vnímají možnou těžbu zlata Hvožďany?

Hvožďany a okolní obce s těžbou, která by znamenala devastaci zdejší krajiny, zásadně nesouhlasí. Konají se tu každoročně na jaře protestní pochody, které jsem jako hejtman Středočeského kraje podpořil. Bylo by dobré, kdyby se Petráčkova hora stala součástí nové CHKO Brdy. Bude to jasným důkazem, že ochrana přírody je pro nás důležitější než těžba zlata.

Zdroj: Deník

Blogy