Dejme šanci obchodnímu partnerství s USA

29. prosince 2014

Rok a půl vyjednává Evropská unie s USA dohodu o volném obchodu, označovanou jako Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP). Od dohody očekáváme prohloubení obchodu mezi oběma kontinenty, které se promítne do posílení evropské ekonomiky a tvorby nových pracovních míst.

Cílem dohody je odstranit cla a snížit byrokratické a regulatorní překážky, například zavedením vzájemného uznávání certifikátů, laboratorních testů nebo homologací výrobků, a vytvořit přehlednější investiční prostředí.

Z pohledu ČR je podstatné, že našemu obchodu s USA dominují výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Je to popravdě první liga našeho exportu. TTIP tedy vnímáme jako skvělou příležitost otevřít si dveře na americký trh dokořán.

Vrcholí kampaň kritiků dohody
S pokračujícím vyjednáváním vrcholí i kampaň kritiků TTIP. Obávají se, že dohoda povede ke snížení evropských standardů v oblasti životního prostředí či ochrany spotřebitelů nebo že ohrozí naši demokracii, protože umožní zahraničním firmám prostřednictvím arbitráží omezit naše právo na regulaci.

Petice, která se šíří i v ČR, volá po okamžitém ukončení vyjednávání. Jsem rád, že o obchodní politice probíhá otevřená debata. Oceňuji, že se o TTIP můžeme bavit s podnikateli i s odbory a se zástupci občanské společnosti. Jde nám ale o to, aby debata byla založena na faktech, a nikoliv na předsudcích a emocích.

Byla by velká chyba vyslyšet hlas kritiků a vyjednávání zastavit. TTIP je šance, kterou by Evropa i USA měly využít. Naším cílem ale není TTIP za každou cenu. Jde nám o kvalitní, vyváženou a komplexní dohodu, přijatelnou pro všechny. Rozšířeným tvrzením taktéž je, že TTIP povede k omezení pracovněprávních předpisů a hygienických nařízení. Touto cestou nechceme a nemůžeme jít. Ochrana spotřebitelů je nejvyšší prioritou. Proto v Evropě panuje shoda, že nedovolíme, aby TTIP měnil naši legislativu nebo otevřel trh geneticky modifikovaným potravinám či masu ze zvířat dopovaných hormony.

Při diskusích o odstraňování překážek v obchodu je nastavena jasná hranice, která odděluje zbytečné administrativní překážky od klíčových standardů zachování našeho způsobu života. Je vymezena evropskou legislativou a mandátem, který členské státy udělily pro vyjednávání Evropské komisi. Tuto hranici hlídáme a budu rád, když nám přitom pomůže občanská společnost.

Kritiku sklízí investiční kapitola, která má obsahovat mechanismus řešení sporů mezi investorem a státem. Jde o standardní nástroj ochrany investic, využitelný v krajních případech. Investice však naše země potřebuje. A investoři budou potřebovat ujištění, že jejich investice jsou v ČR v bezpečí.

Rozptýlit obavy
Tutéž záruku chceme mít i pro naše podnikatele působící na trzích třetích zemí. Věříme, že nové vymezení pravidel investiční ochrany v rámci TTIP bude správným a funkčním řešením a vzorem pro další takové smlouvy. Zpřehlední postavení investorů a zároveň i posílí práva státu.

Veřejnost chci v tomto směru ubezpečit, že o finální podobě investiční kapitoly a mechanismu řešení sporů povedeme dialog i na základě výsledků veřejné konzultace Evropské komise.

Často slýchám, že vyjednávání transatlantického partnerství probíhá v utajení. TTIP je přitom nejdiskutovanější obchodní dohodou v historii. Každé jednání vyžaduje určitou míru diskrétnosti, aby však TTIP uspěl, potřebuje podporu veřejnosti.

Evropská komise i česká vláda dělají maximum, aby o vyjednávání detailně informovaly a rozptýlily tak obavy, které se objevují. Proto jsme vytvořili expertní tým k TTIP za účasti zástupců tripartity a vedeme dialog i s nevládními organizacemi.

Uspořádali jsme mezinárodní konferenci za účasti hlavního evropského vyjednavače, pořádáme přednášky a kulaté stoly. TTIP projednáváme na desítkách schůzek s firmami, odbory, nevládními organizacemi. O postupu vyjednávání informujeme i na webu našeho ministerstva.

Dát teď TTIP červenou kartu by znamenalo zbytečně promarnit šanci na zlepšení kondice Evropy. A to ve chvíli, kdy podobnou vzpruhu potřebuje nejvíce.

Zdroj: Právo

Blogy