B. Sobotka pro Týden: Zeman udělá, co mu dovolíme

O sociální demokracii se musí rozhodovat v Lidovém domě, ne na Pražském hradě, tvrdí v rozhovoru pro časopis Týden její předseda BOHUSLAV SOBOTKA. A popisuje, jak Miloš Zeman přes Michala Haška připravuje spojení ČSSD se SPOZ.

* Co v úterý navrhnete své straně – jak se má postavit k vládě Jiřího Rusnoka?

Sociální demokracie by neměla takto složené vládě poskytnout potřebnou legitimitu tím, že by pro ni hlasovala.

* A mají poslanci ČSSD ve středu hlasovat proti důvěře, zdržet se, anebo odejít ze sálu?

Mým návrhem je odchod ze sněmovny. Ovšem s tím, že by ČSSD deklarovala, že podpoří všechny rozumné kroky, s nimiž Rusnokova vláda přijde, pokud tu bude přece jen v příštích měsících vládnout.

* Pokud nedostane hlasy od ČSSD, pak je ale téměř jisté, že dál vládnout nebude.

Uvidíme, jestli je Jiří Rusnok schopný zajistit si i jiné hlasy než hlasy dosavadních opozičních stran. Zatím to vypadá, že ne. Pravice stále deklaruje, že má 101 hlasů.

* Přistoupíte na podporu Rusnokovy vlády, pokud byste ji svázali nějakými podmínkami?

Nejsem si jist, že by svázání podmínkami mohlo odstranit hlavní výtku – a tou je nedostatek legitimity této vlády, tedy že je faktickým nakročením k prezidentskému systému.

* V názoru na Rusnokovu vládu je ČSSD rozpolcena a zdá se, že hlas Zemanových stoupenců v ní sílí. Je možné, aby o tak zásadní věci nakonec strana hlasovala jinak, než žádá její předseda?

ČSSD je demokratická politická strana, je legitimní v ní hájit různé postoje. Já budu dělat všechno pro to, aby ji to nerozdělilo a hlasovala jednotně. Souhlasím ale s tím, že rozhodnutí o Rusnokově vládě je zásadní věc a jedna z křižovatek, na nichž ČSSD stojí.

* Ve sporu o Rusnoka se hraje i o vás. Odejdete z funkce, pokud ČSSD vládu podpoří?

Nejde tu o Sobotku, ale o budoucnost ČSSD. Nehraje se tu o to, jestli bude Rusnokova vláda podporovat sociální spravedlnost, v sázce je demokracie a metody, jimiž budeme prosazovat naše představy. Sociální demokraté se vždy lišili od komunistů tím, že pro ně byly metody důležité. Podpořili jsme přímou volbu prezidenta, nikoli ale oligarchizaci české politiky. I přes vážnost tohoto rozhodnutí ale nebudu debatu předem komplikovat žádnými personálními ultimáty.

* Proč podle vás první místopředseda Michal Hašek a tábor zemanovců v ČSSD tolik usilují o podporu Rusnokovy vlády?

Michal Hašek tvrdí, že je to vláda, která zabrání návratu pravice. Když se ale podívám na počty hlasů ve sněmovně, žádnou levicovou většinu tam nevidím. A na rozdíl od nich odmítám přehlížet problémy, tedy že ta vláda není legitimní.

* Hraje se tu o Rusnoka, anebo o moc v ČSSD?

Navzdory všem diskusím o Rusnokově vládě je pro ČSSD klíčové, jak uspějeme ve volbách. Byl bych nerad, kdyby kolegové podléhali pocitu, že volby už nejsou důležité a že důležitější jsou jejich osobní vztahy s prezidentem republiky.

* Rozehrál tedy Hašek se Zemanem hru o vaši funkci předsedy strany a budoucího premiéra?

Že Michal Hašek usiluje o mé místo, bylo evidentní už na sjezdu ČSSD v Brně (v roce 2011, pozn. red.). Předsedou zvolen nebyl, na dalším sjezdu nekandidoval. Až do zvolení Zemana prezidentem se jednotlivé proudy v ČSSD uklidňovaly, od prezidentské volby naopak roste napětí. Přesto si myslím, že pokud ČSSD vyhraje volby, stane se premiérem její předseda. Důležitější než počet návštěv funkcionářů na Hradě u Miloše Zemana bude to, jak se nám podaří oslovit voliče.

* Zeman se ale přece s logikou, ústavními zvyklostmi nebo výsledky voleb nezdržuje. Jmenuje-li premiérem Haška, jak se chcete ubránit tlaku strany, že bude lepší s Haškem než vůbec?

Pro jmenování Rusnokovy vlády vytvořila Zemanovi prostor pravice tím, jak se po sedmi letech vládnutí zkompromitovala. Po volbách tu ale bude jiná situace – nová sněmovna s jasným mandátem od voličů. Nemyslím, že by Zeman chtěl vstupovat do konfliktu s rozhodnutím voličů v demokratických volbách. Jistotu ale samozřejmě nemám.

* Často se vám vyčítá nevýraznost. Proč si jako předseda neuděláte ve straně pořádek, aby vám místopředsedové nepřerůstali přes hlavu?

Rolí předsedy je stranu sjednocovat, nikoli rozdělovat válkami s lidmi, kteří nemají stejný názor. Zažili jsme období předsedů více autoritářských, jako byl Miloš Zeman či Jiří Paroubek, teď ale ČSSD potřebuje období, kdy může otevřeně diskutovat. I proto nikdo nenavrhl vyloučit tři naše členy, kteří vstoupili do Rusnokovy vlády, přestože třeba v Zemanově éře by nepochybně vyloučeni byli.

* Vy je nijak nepotrestáte?

Můj názor je, že by nikdo z nich už neměl stranu reprezentovat v žádných exekutivních ani volených funkcích.

* O co Zemanovi jde? Rozložit ČSSD? Ovládnout ji? Spojit ji výhledově s SPOZ?

Zeman testuje faktické možnosti svých pravomocí. Udělá, co mu dovolíme. Z celého dění kolem Rusnokovy vlády soudím, že usiluje o posílení role prezidenta. A to není něco, o co by ČSSD měla stát.

* A po ČSSD Zeman chce, aby mu v jeho plánech posloužila coby hradní strana?

Co by ČSSD hodně oslabilo, by bylo, pokud by se v ní vytvořila dvě mocenská centra. Jedno by sedělo v Lidovém domě a volilo se na sjezdu, ale to skutečné by přesídlilo na Pražský hrad, kde by se rozhodovaly klíčové otázky včetně personálních. Vytvoření takových dvou center by ČSSD zdecimovalo podobně, jako Václav Klaus zdecimoval ODS.

* Začal Zeman míchat děním v ČSSD poté, co zjistil, že z SPOZ větší hradní stranu neudělá?

Jistě počítal s tím, že jeho zvolení bude mít na preference SPOZ pozitivnější vliv. To se nestalo. Nevylučuji proto úvahy, které s tím mohou být spojeny.

* Cítíte v motivech Miloše Zemana i osobní prvek, mstu za nezvolení prezidentem v roce 2003?

Osobní prvek tam není klíčový. Spíše jde o úvahy, že by nám byla před příštími volbami vnucena předvolební koalice s SPOZ, aby podnikatelé z této strany měli šanci se dostat do sněmovny.

* Snaží se to Zeman prosadit přes Haška?

Nevylučuji, že na Haška mohou být vedeny ataky, aby podporoval myšlenku, která není pro ČSSD výhodná. Ostatně objevila se už před naším letošním sjezdem, já ji odmítl a odmítám ji dál.

* Hašek mluví i o povolební koalici s SPOZ.

SPOZ patří mezi komerční politické strany a já ji nepovažuji za spolehlivého partnera, hrozí tam stejná rizika jako u Věcí veřejných. Koaliční spolupráci ale nechci a priori vylučovat.

* Proč myslíte, že tábor Zemanových stoupenců v ČSSD sílí? Je to uhranutí Hradem, anebo pragmatická snaha zužitkovat vazbu na prezidenta?

Já si nemyslím, že tábor zemanovců v sociální demokracii sílí. I diskuse o podpoře Rusnokovy vlády je totiž složitější. I lidé, kteří nejsou Zemanovými příznivci, vnímají fakt, že Rusnokova vláda nahradila vládu pravice, což řada našich voličů vnímá jako obrovskou úlevu. A pro nás je důležité, abychom se nedostali do nedorozumění s našimi voliči, to ani já nechci opomíjet. Ale to ještě neznamená, že bychom se měli připnout k čestnému předsedovi SPOZ Miloši Zemanovi a jeho vládě.

* Když nepodpoříte Rusnoka, Zeman dá možná šanci Němcové. Pochopí to vaši voliči?

Prezident nemusí pověřit paní Němcovou, má alternativu – nás, nejsilnější parlamentní stranu. My jsme schopni si podporu ve sněmovně vyjednat.

* Po Němcové chce Zeman předem 101 podpisů, asi by je chtěl i po vás. Kde byste je sebral?

Podpora vládě může být vyjádřena i odchodem ze sněmovny při hlasování o důvěře. A tam já považuji za zbytečné evidovat poslance, kteří dopředu prohlásí, že ze sněmovny odejdou.

* Koho by ČSSD pro takovou dohodu získala?

Jednali bychom se všemi stranami, i s ODS a TOP 09. Tady přece nejde o realizaci našeho programu ještě před volbami, jde jen o vyřešení politické krize.

* Mohla by být taková vláda většinová?

Takovou možnost nevidím. Byla by to menšinová vláda ČSSD – založená na jasné dohodě a do předčasných voleb.

* Aritmeticky vychází, že by to zřejmě musela být jakási „opoziční smlouva“ s ODS a TOP 09. Jakou dohodou byste je chtěl pro svůj plán získat?

Její součástí by mělo být zkrácení volebního období. Prioritou číslo dvě by byla dohoda o státním rozpočtu, zatřetí dohoda o čerpání evropských peněz v příštích letech a začtvrté bych se nebránil debatě o ústavních změnách, které by přesněji vymezily role prezidenta.

* A dal byste ODS a TOP 09 nějaké kontrolní pravomoci? Třeba funkce „hlídacích“ náměstků na ministerstvech?

Naší představou není vytvářet jakékoli koalice, což zahrnuje i náměstky na ministerstvech. A samozřejmě by se nemohlo jednat ani o žádné programové ústupky.

* To zní jako velká utopie. Co by ODS a TOP 09 měly z toho, kdyby tolerovaly vaši vládu místo vlastní vlády pravice?

Teď nejsme v situaci, kdy by měly strany kalkulovat, co jim kolik vynese. Zejména ODS a TOP 09 by měly spíše zvažovat, co jim způsobí nejmenší ztráty. Musí se vrátit do reality: návrat pravicové stojedničky bez voleb ve chvíli, kdy skončila tak skandálním způsobem, je pro českou veřejnost nepřijatelný. Vlamovat se někam, kde vás nechtějí, to vyžaduje silné žaludky. Ale nevylučuji, že paní Němcová a pan Kalousek tak silné žaludky mají.

Zdroj: Týden (5.8.2013)

Blogy