M. Toman v UdK: My jsme ve spojení s jednotlivými kraji, kde se vyhlašuje kalamitní stav

V pondělí 9. července 2018 byl hostem Události, komentáře ministr zemědělství Miroslav Toman. Ministr odpovídal na otázky k aktuální politické situaci a hlavně ke kůrovcové kalamitě, kterou bude řešit Poslanecká sněmovna.

„Tak my jsme ve spojení s jednotlivými kraji, kde se vyhlašuje kalamitní stav, kde fungují štáby, takže si myslím, že to funguje na úrovni krajů. Je potřeba teď přijmout ty opatření hlavně k asanaci dřeva, to dřevo dostat z lesů. My jsme teď zavedli skládky nebo zveřejnili skládky, možnosti na milion kubíků dřeva, abychom to dřevo vyvezli z lesa. Je potřeba podniknout další opatření hlavně v té asanaci, prodej dřeva ven a hlavně zajišťovat zalesňování těch mýtných prostor, těch momentálně vykácený prostor, protože lesy mají celospolečenskou funkci, jak bylo řečeno, zadržování vody v krajině a také ekologickou funkci," uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman.

obrázek

Blogy