B.Sobotka: Církve by se měly vzdát části peněz z restitucí


 

10 důvodů PROTI vládnímu narovnání s církvemi

1. Vážná hrozba prolomení restituční hranice, tzv. Benešových dekretů.

 

2. Nečasova vláda jednostranně a bezdůvodně zvýhodní církev před všemi ostatními skupinami restituentů. 

 

3. Nečasova vláda umožní, aby se největším vlastníkem nemovitého majetku v ČR vlastně stal cizí stát – Vatikán.

 

4. Nečasova vláda vydá majetek, jehož rozsah dosud nikdo nezná. 

 

5. Nečasova vláda poskytne vysoké finanční náhrady i za majetek, u něhož není nepochybné vlastnictví církve prokázáno.

 

6. Nečasova vláda stanovila  výši finanční kompenzace církvím na základě značně sporných (nadhodnocených) odhad

7. Nečasova vláda tímto záměrem v současné nelehké hospodářské krizi zvýší zadlužení českého státu o dalších 1,5 % HDP.

 

8. Nečasova vláda změní dlouhodobě politické poměry v zemi ve prospěch spíše konzervativních sil. 

 

9. Nečasova vláda ignoruje zcela skutečnost, že užití majetku a výnosů z něj bylo historicky u církví a náboženských společností vždy účelově vázáno.

 

10. Nečasova vláda postihuje a zatěžuje nejvíce ty generace, které s daným problémem nemají nic společného a nezavinily ho (finanční náhrady se týkají dalších 30 let).


Blogy