6 návrhů ČSSD pro záchranu učňovského a odborného školství

Hospodářská komora ČR: Změna pro učňovské školství je nutná!

 

P.Roman: ČR se potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků 

 

TK ČSSD: M.Chládek: 6 návrhů ČSSD pro záchranu učňovského a odborného školství - komplet

Blogy