O novém programu ČSSD diskutovalo více než 300 lidí

Nad tři stovky sociálních demokratů a demokratek v sobotu 18. 1. 2020 v Hradci Králové debatovaly na celodenním programovém kempu o programu ČSSD v následujících letech. Startovací byty, progresivní zdanění nebo ochrana proti kyberkriminalitě jsou některá z témat, jež by měl obsahovat. Prioritou jsou podle ČSSD také spravedlivé důchody po celoživotní práci.

„Sociální demokracie v Dánsku, Finsku nebo Španělsku ukázala, že je úspěšná a má recept na problémy 21. století. Uspěli díky skvělému programu. Když to jde tam, půjde to i v České republice. Cítím skvělou atmosféru, vidím plný sál, věřím, že dáme dohromady program, který vyhrává volby,“ zahájil historicky první programový kemp předseda ČSSD Jan Hamáček.

V úvodu kromě předsedy přivítali tři stovky účastníků místopředseda strany Michal Šmarda a místopředsedkyně Jana Maláčová, jež má práci na novém programu na starost. „Program musí vznikat zdola, musí v něm být vidět DNA sociální demokracie. Chceme, aby se k němu mohl vyjádřit každý člen,“ uvedla Maláčová.

Po společném zahájení účastníci diskutovali konkrétní otázky na workshopech podle tematických okruhů: Bydlení, Zdraví, Evropa a zahraniční politika, Hospodářská politika a daně, Vzdělanost a kultura, Místo kde žijeme, Ochrana přírody, Bezpečnost nebo Lidé na prvním místě, týkající se hlavně sociální politiky.

Jednotlivých diskusí se zúčastnilo několik desítek debatérů a každá diskuse měla své odborné garanty a moderátory.

Napříč jednotlivými diskusemi se prolínalo několik hlavních témat. Klimatická změna a její dopad na život v Česku, od sucha nebo dopadů na pracovní prostředí přes ekonomické problémy po bezpečnostní hrozby způsobené migrací obyvatel zemí postižených suchem.

Rychle rostoucí ceny bytů a čím dál hůře dostupné bydlení by mohl řešit například institut startovacích bytů.

Technologická revoluce, digitalizace a robotizace bude mít dopad na pracovní trh, práce bude méně. „Pětidenní pracovní týden byl kdysi jenom snem, než jej naši předchůdci prosadili, a dnes je to pro všechny samozřejmost. Sociální demokracie přicházela vždy s odvážným řešením, proto se neobávejme prosazovat do budoucna, aby se do práce chodilo čtyři dny,” navrhl předseda Jan Hamáček. S technologickým pokrokem souvisí i další téma, jež z diskusí vyplynulo: kyberkriminalita, které je nutné čelit nejen posílením policie, ale i prevencí, například výukou “digitální gramotnosti” ve školách.

“Scénář seminářů vedl k tomu, že se zapojil úplně každý. A rychle se ukázalo, které náměty jsou nejlepší. Získali jsme tak skvělé konkrétní poznatky přímo s praxe a ze všech oblastí,” vysvětlil metodu místopředseda ČSSD Michal Šmarda. Každý workshop se shodl na několika tezích, které odborní garanti dopracují do finální podoby. “Sociální demokraté budou o programu dále jednat i v regionech s příznivci a odborníky”, říká Maláčová. Výsledek bude představen v létě na programové konferenci.

tiskové oddělení ČSSD

Blogy