Mezigenerační setkání v Domově seniorů v Přerově

Ve středu 8.listopadu zorganizovaly ženy SDŽ v Přerově v Domově pro seniory (DOS) Mezigenerační setkání - v krásném objektu DOS za součinnosti s personálem DOS.

Pod vedením předsedkyně SDŽ Přerov, př. Marie Hudečkové a účasti dalších členek SDŽ Přerov, se podařilo pro obyvatele DOS (kteří jsou vesměs starší věku) připravit a realizovat hodnotný program. Střední generaci zde zastupoval soubor „Aktivních žen" z Radslavic u Přerova- předvedl humorné pásmo hudby a tance, v zajímavých kostýmech.

Mladou generaci zastupovaly studentky z Pedagogické školy v Přerově , s hodnotnou hudbou a recitací.

Nejstarší generaci zastupovali obyvatelé DOS, tito se aktivně zúčastnili bloku Tombola, kde si každý senior vylosoval drobný,ale hodnotný dárek.

Při hudbě a občerstvení pak probíhala průběžně přátelská diskuze všech účastníků akce.

Reakce účastníků potvrdila všeobecnou spokojenost – akce pořádaná SDŽ Přerov se tedy zdařila.

Byl to již čtvrtý úspěšný ročník a již se těšíme na další setkání s našimi seniory.

Marie Hudečková, předsedkyně SDŽ Přerov

Blogy