Lídr v Pardubickém kraji J. Chvojka denní stacionář Mirea, o.p.s.

V rámci kampaně dnešního dne v Pardubickém kraji navštívil lídr Jan Chvojka denní stacionář Mirea, o.p.s. kde měl možnost dokázat, že je hudebně nadán a s klienty denního stacionáře si zabubnoval na „buben djembe“. Dále následovalo občerstvení podávané klienty stacionáře, které vlastnoručně připravili. Jan Chvojka se všemi zaměstnanci i klienty podiskutoval a podepsal do návštěvní knihy, v níž poděkoval pracovníkům stacionáře za nelehkou práci kterou vykonávají.

Blogy