Zasedal Městský výbor ČSSD Pardubice

V pondělí 7. září 2015 proběhlo setkání Městského výboru ČSSD Pardubice se zastupiteli městských obvodů i zastupiteli města Pardubic, členů OVV ČSSD Pardubice a dalších hostů. Cílem setkání bylo vytvoření priorit v rámci programu pardubické ČSSD. Hovořilo se o přípravách na krajské volby v roce 2016. Probrala se aktuální témata města Pardubice. Každý si odnášel mnoho nových a zajímavých informací.

Blogy