Seminář k reformě školství s Marcelem Chládkem

Fotogalerie a prezentace ze semináře k reformě školství z 24. 5. 2012 v Lidovém domě.

Motto: „Kvalitní vzdělání dostupné všem“

Souhrn návrhů ČSSD v oblasti vzdělávání:

  • Předškolní vzdělávání by mělo být bezplatné a poslední rok tohoto druhu vzdělávání ze zákona povinný
  • Je třeba přepracovat ministerský návrh reformy financování regionálního školství, který hrozí zrušením až 80% venkovských škol a tedy vylidnění venkova.
  • Kompletní přepracování státních maturit
  • Nastavit správně a systémově testování v 5. a 9. třídách ZŠ
  • Platy vyučujících musí být kompetitivní s platy v ostatních sektorech hospodářství
  • Kde to půjde, je nutné integrovat VOŠ do systému vysokého školství na bakalářském stupni
  • ČSSD navrhuje připravit alternativní návrh vysokoškolského zákona, a to napříč politickým spektrem a s využitím odborníků
  • ČSSD odmítá zavedení školného na veřejných vysokých školách v jakékoliv podobě
  • Oblast dalšího vzdělávání by měla být v gesci MŠMT

PPT Zelená kniha ČSSD pro oblast vzdělávání

Blogy