Marcel Chládek představil projekty k tvorbě nových pracovních míst ELI a BIOCEV

Náměstek hejtmana a stínový ministr školství Marcel Chládek se sešel s ředitelem Ústavu molekulární genetiky AV ČR Václavem Hořejším a s předsedou Učené společnosti České republiky Václavem Pačesem. Hlavním tématem společného jednání byla školská problematika, ale také vědecké projekty, které Ústav molekulární genetiky AV ČR nebo Středočeský kraj podporují.

Marcel Chládek představil dva výrazné krajské projekty ELI a BIOCEV, které mají plnou podporu Středočeského kraje.Oba projekty přispějí mimo jiné k tvorbě nových pracovních míst, rozvoji nových perspektivních oborů a posílení konkurenceschopnosti Středočeského kraje. Ten dlouhodobě usiluje o to, aby se rozvíjel jako svébytný a hospodářsky silný region se znalostně orientovanou ekonomikou. Projekty BIOCEV a ELI jsou jedinečnou příležitostí k využití a dalšímu rozvoji inovačního potenciálu kraje a současně dávají šanci na alespoň částečné splacení dluhu, kdy do středočeské infrastruktury plynulo historicky málo peněz

Na závěr všichni zúčastnění nevyloučili možnost vzájemné spolupráce i do budoucna.  

Příjemným zakončením setkání byla společná prohlídka prostor Ústavu molekulární genetiky AV ČR. 

Blogy