FOTO: Dětský den Brozany nad Ohří

Dne 13. 6. 2015 od 14 hodin se MO ČSSD Brozany nad Ohří podílela na organizaci dětského dne společně s městysem Brozany nad Ohří.

Děti soutěžily na pěti stanovištích. U vstupu každé dítě, které chtělo soutěžit, dostalo kartičku se svým jménem a pěti políčky. Účelem bylo u všech stanovišť splnit úkol, za který děti získávaly razítka a po splnění všech pěti úkolů si tak mohli vyzvednout svou odměnu. Soutěžní discilpíny si vyzkoušela i spousta tatínků, kteří své ratolesti povzbuzovali. Zjistili však, že to není tak jednoduché, jak se na první pohled zdálo.

Celou akcí provázel animátor, který bavil nejen děti ale i dospělé svými převleky, vtipnými hláškami a zvířátky z balonků. Zároveň celou akci doprovázeli dva maskoti v podobě šmoulů, kteří povzbuzovali děti při plnění disciplín, uvolňovali náladu svými šprýmy a rozdávali sladkosti dětem, kterým se zrovna na disciplínách nedařilo. Největším překvapením byl však vrtulník, který nad fotbalovým hřištěm rozhazoval bonbony.

V pět hodin odpoledne se přihnala bouřka, která akci nuceně ukončila.

Stanislav Hamza, předseda MO ČSSD Brozany nad Ohří

Blogy