Drakiáda s ČSSD 26.9.2015

MO ČSSD Strašice společně s Okresní organizací ČSSD Rokycany uspořádaly poslední zářijovou sobotu zábavné odpoledne pro děti a dospělé na fotbalovém hřišti ve Strašicích. Přípravy na tuto akci byly velmi náročné, ale jak se ukázalo, se vyplatily. Celý program byl velmi zajímavý a diváky zaujal, ať se jednalo o ukázku výcviku psů, sebeobrany, či vystoupení taneční skupiny SH Dance Dobřív…

Malí diváci se mohli projet na koni, nechat si namalovat obličej nebo si podržet užovku i krajtu. Nechyběly soutěže jako hod míčkem pro ty nejmenší, střelba ze vzduchovky, běh v pytli a nakonec to na co se všichni těšili – pouštění draků. Vítr všem přál a tak nad hřištěm vzlétlo 54 pestrobarevných draků. Porota, která měla hodnotit nejlepšího draka, to neměla lehké. Přesto ceny a drobné dárky vyvolaly na tvářích všech soutěžících dětí radostný úsměv. Po celé odpoledne s ČSSD se o dobrou atmosféru starala živá hudba a zajištěné občerstvení.


Akce přilákala více než 220 účastníků a podle vyjádření mnohých se velmi vydařila. Poděkování je určitě namístě pro samotné organizátory, porotce i samotné aktéry. Tak skončilo zajímavé odpoledne ve Strašicích.

Blogy