Beseda se zastupiteli a členy komisí při MěÚ v Klatovech

Beseda občanů se zastupiteli a členy komisí při MěÚ v Klatovech, kterou jsme spojili s opékáním buřtů a ryb. Akce se uskutečnila dne 13. června 2015 v Tajanově u Klatov.

Blogy