Usnesení XXXIV. Sjezdu ČSSD konaného ve dnech 23. - 25. března 2007 BVV Brno

XXXIV. sjezd ČSSD: 1. schvaluje jednací řád XXXIV. sjezdu ČSSD;

Usnesení XXXIV. Sjezdu ČSSD konaného ve dnech 23. - 25. března 2

Blogy