SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ PRO DŮSTOJNÝ ŽIVOT

ČSSD usiluje o přiměřené důchody, které zajistí dostatečnou náhradu mzdy nebo platu ve stáří, při invaliditě, osiření a ovdovění, a o finanční udržitelnost průběžně financovaného veřejného důchodového pojištění, které bude spolehlivě garantovat tyto důchody jak pro současné, tak pro budoucí generace důchodců.

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ PRO DŮSTOJNÝ ŽIVOT SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ PRO DŮSTOJNÝ ŽIVOT DŮCHODOVÁ POLITIKA ČS

Blogy