SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY VE PROSPĚCH KVALITY ŽIVOTA

Sociální služby chápe ČSSD jako veřejnou službu, kterou musí stát a samosprávy garantovat. Jedním z jejich hlavních cílů je, pokud to zdravotní stav uživatele dovoluje, umožnit mu zapojení do běžného života.

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY VE PROSPĚCH KVALITY ŽIVOTA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY VE PROSPĚCH K

Blogy