O PODPOŘE A VÝZNAMU KULTURY

Problémy, které vyplývají z omezování sociálního státu, a odůvodněná obava ze ztráty národní identity v rychle se globalizujícím světě vedou nás, delegáty a delegátky XXXIV. sjezdu, ke konstatování, že Česká strana sociálně demokratická chápe význam a podporu kultury z následujících východisek:

O PODPOŘE A VÝZNAMU KULTURY

Blogy