Dokumenty

24. července 2009

DOPRAVA BEZPEČNÁ A ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Česká strana sociálně demokratická je pro rozvoj takové veřejné dopravy, která zahrnuje jak dopravní obslužnost území, tak i budování sítě veřejných ...

24. července 2009

ČSSD PRO APOLITICKOU POLICII

ČSSD vždy prosazovala profesionální a apolitické fungování policie a ostatních bezpečnostních složek v ČR. Případné změny ať již personální či ...

24. července 2009

ČSSD ZA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Kterákoli společnost považující se za demokratickou si musí být jista, že zaručuje všem svým členům stejné příležitosti.

24. července 2009

ČSSD JE PRO SPRAVEDLIVÉ DANĚ

Výsledkem reforem, které v minulém volebním období realizovala vláda ČSSD v daňové oblasti, bylo snížení daňového zatížení pro středně a ...

24. července 2009

ČSSD JE JEDINÝ POLITICKÝ OCHRÁNCE ZÁJMŮ ČESKÉHO VENKOVA A ZEMĚDĚLCŮ

Česká strana sociálně demokratická svojí vládní politikou v letech 1998 až 2006 jednoznačným způsobem vyvedla české zemědělství a venkov z ...

24. července 2009

ANO SLUŠNÉMU BYDLENÍ ZA PŘIJATELNÉ NÁKLADY

Česká strana sociálně demokratická vnímá problematiku bydlení jako jeden ze svých zásadních programových pilířů.

24. července 2009

ANO EVROPSKÉ INTEGRACI

Česká strana sociálně demokratická považuje další prohlubování evropské integrace za národní zájem České republiky. Pouze pokračování procesu ...

24. července 2009

Usnesení XXXIII. mimořádného sjezdu ČSSD

1. schvaluje jednací řád XXXIII. mimořádného sjezdu ČSSD, 2. schvaluje program jednání XXXIII. mimořádného sjezdu ČSSD

24. července 2009

Návrh rezoluce XXXII. sjezdu ČSSD

1. Sociální stát je výsledkem emancipačních a demokratizačních snah mnoha generací – úsilí o osvobození lidského jedince i společenství od ...

24. července 2009

Návrh rezoluce XXXII. sjezdu ČSSD

Problémy, které vyplývají z omezování sociálního státu a obava ze ztráty jistot postihují ženy, bez ohledu na jejich profesi, více než muže. My, ...

24. července 2009

NÁVRH REZOLUCE K RODINNÉ POLITICE

My, delegátky a delegáti XXXII. sjezdu ČSSD, jsme si vědomi, že rodina zůstává přes všechny společenské změny základem státu a pilířem pro další ...

24. července 2009

Rezoluce XXXII. sjezdu ČSSD ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu

Dosavadní cesta ČR do Evropské unie byla úspěšná. Česká republika se zařadila mezi evropské státy, které se podílejí na velkém díle budování ...

24. července 2009

Usnesení XXXII. Sjezdu ČSSD

1. schvaluje jednací řád XXXII. sjezdu ČSSD ve znění přijaté připomínky, 2. schvaluje program jednání XXXII. sjezdu ČSSD ve znění přijatých ...

Blogy