Konference "Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství ČR – aktuální téma"

6. června 2012 od 09:00

od 9:00 hodin - Jednací sál, Valdštejnský palác, recepce A

P o z v á n k a

na 2. národní konferenci
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v České republice –

aktuální témata,

 

pořádanou
Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR,

pod záštitou
místopředsedy výboru
PhDr. Marcela Chládka, MBA,

v odborné spolupráci

 se Stálým výborem pro sociální a zdravotní problematiku Rady vlády pro bezpečnost
a ochranu zdraví při práci, Masarykovou univerzitou v Brně, Akademií práce a zdraví, o. s.,

Českou společností dorostového lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně, 
Státním zdravotním ústavem a Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i.,

 ve středu dne 6. června 2012 od 9.30 hodin

v Jednacím sále Senátu PČR , vstup z Valdštějnské ul. recepcí „A“.

Nadcházející akce

Blogy