Členská schůze MO ČSSD Ústí nad Labem - Střekov

20. listopadu 2017 od 17:00
Varšavská 5, Ústí nad Labem, 40003

Členská schůze se bude konat v zasedací místnosti OVV Ústí nad Labem.

Program:

1) Zahájení, program schůze a jeho schválení
2) Volby do PS
3) Přijímání nových členů
4) Placení členských příspěvků
5) Informace ze zastupitelstev MmÚ, ÚMO Střekov, OVV ČSSD, KVV ČSSD
6) Různé, diskuse
7) Usnesení a závěr

Nadcházející akce

Blogy