Vzpomínky Jana Bezdíčka: Obdobně jsem zažil i rok 68 a doufal jsem, že nám to nikdo nezkazí

Dalším přispěvatelem se svými vzpomínkami je choceňský Jan Bezdíček. 17. listopad pro něj byl již druhým momentem, kdy doufal v lepší život.

Co jste tehdy dělal a jak vypadal váš život?

Co jsem dělal? Byl jsem v práci, sloužil jsem u veterinární služby jako vet. technik. Že se něco děje jsme zaznamenali z vysílání zahraničních rádií a ze střediska jsme chodili na náměstí ve Vysokém Mýtě. Zúčastnili jsme se demonstrací na náměstí ve Vysokém Mýtě. V podstatě hovořím i o svých spolupracovnících a současně Vám odpovídám na všechny první tři otázky. 

Kdy a jak jste se poprvé dozvěděl o listopadu 1989 – dění na Národní třídě?

Jak na tu dobu vzpomínám, jelikož jsem obdobnou situaci prožíval v roce 1968, to nadšení a elán a doufání v lepší život s obavou, aby nám to někdo nezkazil jako v roce 1968, ale mezinárodní situace, zejména v tzv. bratrských zemích, byla úplně jiná, což naše obavy zmírňovalo až nakonec úplně zlikvidovalo. 

Jak na tu dobu vzpomínáte? Účastnil jste se?

Samozřejmě jsem se zúčastnil, protože v souběhu s děním na náměstích začala obnova činnosti soc. dem.. které jsem se aktivně zúčastnil. Nejdříve na úrovni města, později okresu, tehdejšího kraje a nakonec i na celostátní úrovni. 

Jak hodnotíte těch 30 let? Naplnily se myšlenky listopadu 1989?

Vím, že každý očekával něco jiného, ale ty základní, zejména SVOBODA, se myslím naplnila. Sice já sám v osobním životě nemám dobré vzpomínky, ale oproti totalitě je tato doba lepší, jenom mi zoufale vadí postavení soc. dem. a jelikož se změnila personální situace na všech úrovních organizací ČSSD, již v předchozích letech, přestalo se klást na odbornost, volitelnost jednotlivých person, úroveň jednotlivých MO, okresů, krajů , tím pádem i úroveň lidí v nejvyšších úrovních?!? vidím situaci ČSSD velice smutně. Ono by se dalo o tom psát daleko více, ale já byl jako všichni spoluobčané setkávajících se na na náměstích, úplně normální, prostý občan města Chocně, který byl kooptován do rady města a později zvolen do zastupitelstva a členem rady. V zastupitelstvu jsem pracoval až do roku 2006 a jak jsem psal již nahoře za těch třicet let jsem též pracoval i v orgánech naší strany a to na všech úrovních.

Blogy