Ekologizace přímých plateb má mít dobrovolný charakter

26. ledna 2012

Tento týden se ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu (AGRI) projednávaly důležité návrhy nařízení zabývajících se reformou společné zemědělské politiky (SZP), která poprvé zavádí vícesložkovou strukturu přímých plateb s velkým důrazem na ekologii, tzv. ozelenění.

S ekologizací má být nyní svázáno třicet procent přímých plateb. Podmínkou má být diverzifikace pěstovaných plodin, uchování stálých pastvin a vyčlenění sedmi procent obhospodařované půdy na ekologické účely. Legislativní návrh dále zavádí strop přímých plateb pro jednotlivé zemědělské podniky. Základní podpora příjmu se bude od 150 000 EUR snižovat a bude omezena maximální částkou 300 000 EUR na hospodářství. 

„Nepodporuji zavedení jakýchkoli opatření, která rozlišují úroveň podpory podle uměle zvolených kritérií, neboť vedou k nárůstu administrativní zátěže a jsou v přímém rozporu s principy zjednodušení SZP. Proto se stavím proti návrhu na zastropování, jelikož to způsobí výrazný nárůst administrativy. Co se týká ekologizace přímých plateb, domnívám se, že opatření ozelenění (greening) by měla být motivačního, a tedy spíše dobrovolného charakteru,“ řekl europoslanec Robert Dušek (ČSSD).

Co se týče konkrétních opatření ozelenění, nesouhlasí europoslanec Dušek s tím, aby sedm procent půdy zůstalo ležet ladem. To by podle něj mohlo znamenat miliardové ztráty pro evropské zemědělství.
„Navíc tento návrh ozelenění zavádí další kontroly a přináší větší administrativní zátěž pro zemědělce. S tímto návrhem nesouhlasím, protože představuje také útok na produkci potravin ve chvíli, kdy všechny mezinárodní organizace, jako je FAO, uskupení zemí G20 a další apelují na budoucí zajištění potravinové bezpečnosti,“ dodává Dušek.

Blogy