Zřízení registru zvýší ochranu spotřebitelů

22. září 2015

Tento týden je v Poslanecké sněmovně ve znamení jednání výborů. Dnes zasedají výbory hospodářský a petiční. Prvním bodem schůze hospodářského výboru byl vládní návrh zákona o ochraně spotřebitele. V rámci pozměňujících návrhů byl v tomto garančním výboru před třetím čtením schváleno zřízení informační databáze o bonitě a důvěryhodnosti spotřebitele.

Tento návrh již byl projednán v ústavně právním výboru a vychází z materiálu, který předložil poslanec Ladislav Velebný. Podle Štěpána Stupčuka, poslance a člena hospodářského výboru, kvalitní registr dlužníků zvyšuje jejich ochranu. „Naším záměrem je zamezit riziku nadměrného předlužování spotřebitelů a jejich platební neschopnosti, což v některých případech vede k bezvýchodné situaci," uvedl Štěpán Stupčuk.

Podle schváleného návrhu si bude mít spotřebitel možnost požádat si výpis informací, které o něm jsou v registru vedeny, a to pouze a úhradu odůvodněných nákladů, nikoliv za komerčních podmínek. Pokud zjistí, že jsou o něm vedeny nepřesné nebo nesprávné údaje, je oprávněn požadovat opravu takových údajů. Pokud provozovatel nebude moci reagovat na žádost spotřebitele bezprostředně, nemůže je dál poskytovat dalším prodávajícím. „Než se spotřebitel dostane do registru, bude mít provozovatel povinnost jej o tom informovat. Dnes víme o případech, kdy se dlužník dostane do registru bez svého zavinění. Podle nových podmínek se tak spotřebiteli vytváří prostor, aby situaci napravil. Důkazní břemeno přitom bude na straně provozovatele registru," vysvětlil Štěpán Stupčuk.

Blogy