Výsledky státních maturit odhalily problém žáků s matematikou

20. června 2013

Výsledky státních maturit, které dnes představilo ministerstvo školství, odhalily velký problém, který mají studenti a studentky se zvládáním matematiky. Z tohoto předmětu propadl u státní zkoušky každý pátý a je evidentní, že je nutné se těmito alarmujícími výsledky zabývat. Postupný propad znalostí matematiky u českých žáků už přitom odhalila mezinárodní studie PISA, výsledky státních maturit nyní tento trend potvrdily. Je nepřijatelné, aby ministr školství nad výsledky jen kroutil hlavou a dál seděl s rukama v klíně.

ČSSD je přesvědčena, že je nutné celou situaci analyzovat, identifikovat možná slabá místa a připravit nápravná opatření, která zastaví další zhoršování stavu. Jsem přesvědčen o tom, že problém u matematiky vzniká již u výuky na základních školách, je proto nutné zhodnotit její efektivitu a zařadit do ní nové moderní trendy. Stejně tak je nutné zaměřit se na vzdělávání učitelů, aby měli šanci svou práci vykonávat ještě kvalitněji.

Stejně tak ČSSD apeluje na ministra Fialu, aby se kromě propadu matematických znalostí zaměřil také na nepřijatelně vysoké náklady státní maturity. Zatímco v sousedním Slovensku stojí státní maturity 10 milionů korun ročně, v České republice za ně daňový poplatník ročně zaplatí 200 milionů korun. Takový nepoměr je podezřelý a je nutné co nejdříve detailně vysvětlit a zveřejnit finanční audit, který má ministerstvo k dispozici a jehož výsledky dnes ministr na tiskové konferenci veřejnosti zatajil.

Blogy