Stanovisko odborného mluvčího ČSSD pro zemědělství senátora Jana Hajdy

23. července 2015

Ve středu 22. července 2015 byla v deníku Právo uveřejněna informace, že Ministerstvo zemědělství ČR připravuje koncepci boje se suchem.

Je špatným vysvědčením pro řadu pracovníků Ministerstva zemědělství, že až nástupem ministra M. Jurečky je věnována pozornost problematice klimatických změn na hospodaření zemědělských podniků.

Na tuto problematiku ve spolupráci s Agrární komorou ČR již upozorňuje Zemědělská komise ČSSD více než 9 let. Pracovníkům Ministerstva zemědělství ČR byly předloženy studie například Mendelovy univerzity v Brně, prof. Ing. Zdeňka Žaluda, Ph.D. a  prof. Ing. Mgr. Miroslava Trnky, Ph.D. Jejich studie vychází z minimálně 15 let sledování klimatických změn, ve kterých upozorňují na nutnost řešení problému.

Ministerstvo zemědělství ČR a jejich pracovníci pod vedením pravicových ministrů odmítali akceptovat tyto vědecké studie. Zemědělské podniky na Jižní Moravě, Severních a Západních Čechách za toto období prokazatelně zaostávaly za ostatními výrobními oblastmi, oblastmi investic, ve výši odměn s dopadem na zaměstnanost jednotlivých vesnic. (Dle analýzy Zemědělského svazu ČR dosahují tyto okresy 30 % zisku ve vztahu k ostatním oblastem ČR.)

Přes pozitivní přístup ministra zemědělství M. Jurečky k této problematice se nepodařilo prosadit zařazení zemědělských podniků mezi podniky s ohroženými výrobními podmínkami. K tomuto zařazení bránil odpor odpovědných pracovníků na MZE.

Slibovaný termín řešení těchto podniků a jejich hospodaření ve zhoršených podmínkách se tak bude řešit až k 1. 1. 2018. Je zajímavé, že nikdo ze zodpovědných pracovníků Ministerstva zemědělství ČR se nepřijel podívat na porosty se srážkami od 55 – 60 mm od 1. 1. 2015. Toto řešení si dovolím nazvat „řešením pět minut po dvanácté“.

pravo-22.7.2015 Jurečka chystá pro vládu koncepci boje se suchem

Blogy