Snaha MMR o získání výjimky pro SFRB či Horskou službu je nepřijatelná, žádáme stažení materiálu z jednání vlády!

ČSSD apeluje na ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského, aby z vlády stáhl předkládaný návrh, kterým jeho resort žádá vládu o výjimku z povinnosti účastnit se centralizovaného zadávání veřejných zakázek v rámci resortního systému centralizovaného zadávání MMR pro Horskou službu ČR, o.p.s. (HS) a Státní fond rozvoje bydlení (SFRB).

Výjimka má být na všechny komodity, které by měly být povinně nakupovány s využitím institutu centrálního zadavatele v rámci resortního systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek MMR. 

„Považuji tento návrh – především co se týče SFRB - nejen za naprosto protichůdný tomu, co MMR v oblasti zadávacích řízení hlásá, ale také za nelogický. MMR totiž na jedné straně v materiálu pro vládu píše, že do orgánů obou subjektů jmenuje své zástupce, avšak na straně druhé žádá vládu o výjimku z centralizovaného zadávání, neboť prý není schopno v obou společnostech prosadit, aby se do systému zapojily. Musím se proto ptát, od čeho tam tedy zástupci MMR jsou, když neprosadí to, co představitelé MMR hlásají na veřejnosti?“, pozastavuje se nad Jankovského návrhem stínový ministr pro místní rozvoj ČSSD Petr Hulinský. 

Horská služba ani Státní fond rozvoje bydlení přitom nevypisují zakázky, které by podléhaly zvláštnímu režimu a u nichž by výjimka ze zapojení do centralizovaného systému zakázek byla pochopitelná. Ze stejných důvodů je zásadně proti i Ministerstvo financí ČR (MF), které uplatnilo v připomínkovém řízení zásadní rozpor, který přetrvává a s nímž je materiál také vládě k projednání předkládán. 

„Vyzývám ministra Janovského, aby svůj postoj přehodnotil, materiál z jednání vlády stáhl a zaměřil se na to, aby zástupci MMR minimálně v případě SFRB prosadili jejich zapojení do systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek. V opačném případě bude totiž jen těžko zabraňovat lavině dalších výjimek v ostatních resortech, které použijí stejné zdůvodnění, tedy neschopnost vlastních zástupců v orgánech různých subjektů prosadit vůli vlastního resortu. MMR tu přece není od toho, aby hledalo cesty, jak zneprůhlednit a zdražit výběrová řízení, ale od toho, aby naopak šlo příkladem a těmto výjimkám zabraňovalo“, dodává Petr Hulinský.

 

Blogy