Senátoři ČSSD zřizují pracovní skupinu na podporu učňovského školství

20. července 2012

Senátoři ČSSD, kteří působí ve školském výboru, se dnes dohodli na vytvoření pracovní skupiny, jež se bude zabývat budoucností učňovského školství v České republice. ČSSD tak plní dohodu se zástupci Svazu drobných, malých a středních zaměstnavatelů, která byla učiněna v rámci semináře "Řemeslo nesmí zemřít“.

Skupina bude spolupracovat jak s odborníky, tak s ministerstvem školství a členy Parlamentu ČR napříč politickým spektrem. Hlavním úkolem je, aby se situace českého učňovského školství zlepšila. Plánujeme spolupráci s Hospodářskou komorou, Svazem drobných, malých a středních zaměstnavatelů a zástupců jednotlivých cechů. Je nutná větší propojenost se zaměstnavateli, zároveň chceme využít i zahraničních zkušeností např. z Německa či Rakouska. V prvé řadě je třeba vypracovat koncepci, která by získala širokou podporu napříč politickým spektrem. Řemeslo musí znovu získat respekt, který si zaslouží.

Blogy