Senátoři ČSSD zřizují pracovní skupinu na podporu učňovského školství

Senátoři ČSSD, kteří působí ve školském výboru, se dnes dohodli na vytvoření pracovní skupiny, jež se bude zabývat budoucností učňovského školství v České republice. ČSSD tak plní dohodu se zástupci Svazu drobných, malých a středních zaměstnavatelů, která byla učiněna v rámci semináře "Řemeslo nesmí zemřít“.

Skupina bude spolupracovat jak s odborníky, tak s ministerstvem školství a členy Parlamentu ČR napříč politickým spektrem. Hlavním úkolem je, aby se situace českého učňovského školství zlepšila. Plánujeme spolupráci s Hospodářskou komorou, Svazem drobných, malých a středních zaměstnavatelů a zástupců jednotlivých cechů. Je nutná větší propojenost se zaměstnavateli, zároveň chceme využít i zahraničních zkušeností např. z Německa či Rakouska. V prvé řadě je třeba vypracovat koncepci, která by získala širokou podporu napříč politickým spektrem. Řemeslo musí znovu získat respekt, který si zaslouží.

Blogy