Proč stát šetří na zdravotně postižených?

25. ledna 2013

Takzvaná sociální reforma bývalého ministra Jaromíra Drábka poškozuje sociální systém jako celek a její důsledky bude každá budoucí vláda řešit ještě řadu let. Zákonem o poskytování sociálních dávek osobám se zdravotním postižením byl drasticky zúžen okruh osob, které mají nárok na získání průkazu zvlášť těžce zdravotně postižených (ZTP) a průkazu zvlášť těžce zdravotně postižených s průvodcem (ZTP/P).

Od ledna minulého roku mohou tyto průkazy obdržet pouze osoby, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), a osoby starší 18 let, jež nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty. Pouze takto definovaní příjemci mají dle zmíněného zákona nárok na výhody, především bezplatnou dopravu místní veřejnou dopravou a slevu na vlaky. V jejich případě však nejde o výhody, které by zneužívaly, nýbrž o nutnost.

Do prosince roku 2011 byl okruh osob, které mohou dostat průkaz ZTP, definován na základě konkrétních diagnóz stanovených vyhláškou k zákonu o sociálním zabezpečení. Dnes je klíčovým pojmem k přidělení průkazu ZTP závislost konkrétní osoby na ostatních. Pro účely řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením požádá krajská pobočka Úřadu práce příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení o posouzení schopnosti žadatele zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility a orientace a o posouzení stupně závislosti. Je nesporným faktem, že se počet osob, kterým stát přiznává průkaz ZTP, rapidně snižuje, čímž stát šetří. Ale za jakou cenu“, říká Ivana Stráská, stínová ministryně práce a sociálních věcí.

ČSSD dlouhodobě upozorňuje na skutečnost, že sociální reforma byla cíleně provedena jen proto, aby stát ušetřil. Podle odhadů má do konce roku 2015 přijít o statut ZTP až 150 tisíc osob. Budeme usilovat o změnu zákona, která by zohlednila rovněž bývalou právní úpravu, aby průkaz ZTP obdrželi opravdu všichni, kteří se bez něj v praktickém životě neobejdou“, uzavírá Ivana Stráská.

 

Blogy