Proč, aneb jak chce řešit EU příliv uprchlíků

26. května 2015

V polovině května připravila Evropská komise ve formě sdělení - „Evropský program pro migraci“, který má reagovat na současný nekontrolovatelný příliv uprchlíků do Evropy. Dokument navrhuje okamžité řešení situace, strategický přístup k migraci a budoucí vize Evropské komise. Z pohledu ČR, kde v současné době žije již 4% cizinců a která nemá zkušenosti z přílivu tak velkého počtu emigrantů ze zemí, které mají jiné kulturní zázemí, to není jednoduché čtení.

V tomto sdělení je možno každopádně podpořit závazek na nekompromisní boj s převaděčskými sítěmi, včetně případů potápění lodí v souladu s mezinárodním právem pro záchranu uprchlíků  s tím, aby tyto lodě nemohly být znovu zneužity.  Současně je však důležité upozorňovat naše partnery v EU, že existují i další krizové oblasti - Ukrajina a západní Balkán.

Největší  úskalí   návrhu vidím v takzvaném relokačním systému  (přesun uprchlíků v nouzi v rámci EU)  a  přesídlovacím systému  (přesun uprchlíků ze třetích zemí do členských států EU).   Toto sdělení sice není legislativní dokument, ale na základě tohoto dokumentu Evropská komise předloží konkrétní legislativní iniciativy. Evropská komise totiž předpokládá, že relokační systém bude postaven  na ustanovení čl. 78 odst. 3 Smlouvy o fungování EU -aktivace nouzového mechanismu, kdy Rada rozhoduje na návrh Komise kvalifikovanou většinou po konzultaci s Evropským parlamentem. Pro zřízení přesídlovacího systému se předpokládá forma doporučení Evropské komise, které schvaluje sama Evropská komise a jehož obsah sice není pro členské státy závazný, ale doprovází ho odpovídající  morální tlak. Dle redistribučního klíče pro relokační systémy na ČR připadá 2,98 % celkového počtu relokací. Ovšem, toto procento může stoupnout a hlavně, stále neznáme celkový počet osob zapojených do relokace.  Hrozí nám tedy, že počet takto přijatých se může výrazně zvýšit.

Státy jako Velká Británie, Irsko nebo Dánsko mají výjímky a do systému nejsou zahrnuty. Konečné rozhodnutí o tomto relokačním systému, se bude přijímat kvalifikovanou většinou a  České republice  hrozí přehlasování, pokud nenajde  spojence. 

V budoucnosti hrozí, že pokud se zřídí od roku 2016 trvalý přesídlovací systém může být celkový počet přesídlenců  výrazně vyšší než nyní navrhovaných  20 000 osob, podle kterého by  do ČR mělo být přesídleno 525 uprchlíků. Je potřeba si připomenout, že relokace uprchlíků přináší také finanční náklady. Při relokaci 5 000 uprchlíků do ČR, roční náklady na jejich přijetí a integraci činí 2 mld. Kč a nejsou v ní započítány náklady na sociální a zdravotní péči.  Nedovedu si ani představit samotnou diskusi o vnitrostátním rozmístění uprchlíků s jednotlivými kraji a  obcemi.

Pokud se nám nepodaří odvrátit tyto návrhy Evropské komise, hrozí xenofobní nálady a  nestabilní  politické prostředí. Vždyť jaké vášně rozpoutává diskuse o romské integraci ...

Řešení je potřeba hledat společně,  napříč politickými stranami a hledat  spojence i  v rámci EU.  Není možné řešit problémy jiných zemí na úkor  vlastních  občanů.

 

Blogy