„Překvapivé“ závěry K. Peake: Korupce je spojena s veřejnými zakázkami, ztráty jsou miliardové...

16. ledna 2013

Vláda Petra Nečase ve středu projednávala další dějství tzv. protikorupční strategie na léta 2013 – 2014 a témata s ní související. A vicepremiérka Karolína Peake (LIDEM) představila závěry analýzy, kterou zpracovala. Jestli jste ale čekali, že se dozvíte nové informace a konkrétní nápady, jak korupční mor léčit, budete – eufemisticky řečeno – zklamáni. Posuďte sami, co zjistila:

  • Jádro protikorupčního problému v ČR je v oblasti působení politických stran a práce státních orgánů zejména při rozdělování veřejných zakázek
  • Ekonomické ztráty se pohybují v řádech desítek miliard ročně
  • Systémová korupce nabývá podoby „ organizovaného zločinu“, organizátory korupce jsou namísto klasických zločinců a mafiánů legální podnikatelé ve spojení s vedoucími pracovníky veřejného sektoru
  • Zásadní pro odhalování je proto intenzivní spolupráce klíčových institucí, policie, státního zastupitelství, Finančního analytického útvaru, ministerstva financí, finančních úřadů
  • Čísla z mezinárodních výzkumů a srovnání jsou pro ČR tak tristní, že výsledky není možné ignorovat
  • Efektivní boj s korupcí proto představuje prioritu z hlediska ekonomického rozvoje a mezinárodní spolupráce

Představená analýza z dílny paní Peake a jejích protikorupčních expertů mi připomíná jistou analýzu z dílny bývalých pracovníků výzkumného ústavu pracujícího při Generální prokuratuře ČR v době budování reálného socialismu. Ti se vší vážností a nasazením zhruba rok bádali a zkoumali téma „ co vadí odsouzeným ve výkonu trestu odnětí svobody po jejich uvěznění “. A představte si, že po tomto časově náročném, experimentálním a drahém bádání dospěli k prostému závěru, že vězňům vadí, že jsou omezeni na osobní svobodě!  Tehdy byla ona dodnes slavná analýza velice kritizována a odbornou veřejností doslova strhána a zesměšněna. 

To bylo za časů tuhé normalizace.

Co na dnešní analýzu paní Peake asi řekne současná odborná veřejnost? Tak na to jsem skutečně zvědavá! Píše se rok 2013 a fakta, jež nám paní vicepremiérka předložila, známe již mnoho let. Popisují rozsah katastrofy na poli boje s korupcí, ale tak nějak nekorespondují s dosavadním postupem vlády, jak této katastrofě konkrétními recepty čelit. A už vůbec se neuvádí, jak zlepšení prosadit a uvést do praxe. 

Jsou to jen slova, navíc plynoucí z úst dnes již nedůvěryhodných. 

Blogy