Poslanec Pavel Antonín na podvýboru o ožehavých tématech

20. května 2015

Problematika smrti a umírání. Zbrojní průkazy a posuzování zdravotní způsobilosti. To jsou dva body schůze Podvýboru pro oblast zdravotní péče, vzdělávání a prevenci, která se uskuteční ve čtvrtek 21. května od 13.00 hodin v prostorách Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny, Malostranské nám. 7, místnost G274.

„Zatímco například problematice péče o děti byla v poslední době v rámci odborných debat na půdě Sněmovny věnována značná pozornost, poslední věci člověka jsou neprávem opomíjeny. Přitom umírání a smrt, i když se nejedná o témata, která nám jsou příjemná, k lidskému životu prostě patří,“ předeslal Pavel Antonín, předseda Podvýboru, primář gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice v Havlíčkově Brodě. Na schůzi chce otevřít diskuzi o eutanazii, paliativní péči, hospicové péči, péči o umírající doma a instituci koronera v českém právním řádu.

Oblast geriatrické medicíny, následné a dlouhodobé ústavní péče byla za minulých pravicových vlád těžce podfinancována. „Se vzrůstající délkou lidského života je nutno řešit celý systém, změnit pohled na umírání jako na věc, která jde mimo nás. S tím souvisí například i vznik zařízení domácí zdravotnické péče pro pacienty v posledních stádiích života,“ uvedl Pavel Antonín.

Diskuze o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání a držení zbrojního pasu otevřela únorová tragédie v Uherském Brodě. „Zastávám názor, že současná právní úprava je jasná a plně dostačující, není třeba ji měnit. Zpřísňování lze hledat v tom, že na straně žadatele a lékaře je třeba zcela striktně dodržovat pravidla a povinnosti, které zákon ukládá,“ sdělil Pavel Antonín.

Jednání podvýborů, které si zřizují jednotlivé výbory pro řešení konkrétních otázek, jsou podle zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny neveřejná, vedle poslanců se jich účastní pozvaní odborníci na danou oblast.

Blogy