Poškozování občanů ministrem Drábkem musí skončit!

2. října 2012

Vyjádření prof. Martina Potůčka k obvinění vedoucích pracovníků MPSV Před zásadními nedostatky v informatice a souvisejících zakázkách varovala ministra Drábka v minulosti nejen opozice, ale i odborná veřejnost. Ministr by měl z tohoto obvinění vyvodit nejen osobní a politické, ale i věcné důsledky, včetně nezávislého hloubkového auditu celé oblasti informačních technologií ve svém resortu. Věcí by se měly začít okamžitě zabývat i obě komory Parlamentu: je ohrožena jedna ze základních oblastí fungování veřejných služeb státu poskytovaných občanům!

Včerejší obvinění prvního náměstka ministra práce a sociálních věcí Vladimíra Šišky a
vedoucího odboru informatiky na ministerstvu Milana Hojera je důkazem toho, že na
MPSV není v informatice a v souvisejících zakázkách vše v pořádku. Na zásadní
nedostatky u těchto sporných zakázek přitom již od začátku upozorňovala nejen
opozice, ale i odborná veřejnost. Jako příklad mohu uvést diskusi s ministrem Jaromírem
Drábkem v pořadu Události, komentáře České televize dne 12. ledna 2011, v níž jsem jej
v dostatečném předstihu upozorňoval na rizika spojená s plošným přechodem správy
sociálních dávek z obcí na Úřad práce. Dnes díky amatérskému přístupu jak ze strany
ministerstva, tak ze strany dodavatelů několik měsíců nefunguje informační systém pro
výplatu sociálních dávek, poskytovatelé sociálních služeb nemohli často z technických
důvodů nefunkčnosti různých systémů plnit svoje povinnosti (a stejně tak třeba i kraje)
a dodnes nejsou zodpovězeny zásadní odborné otázky okolo nasazování informačních
systémů a technologií na MPSV i v jím řízených institucích.

Je třeba důkladně prošetřit veškeré okolnosti působení současného vedení ministerstva,
a to nejen v oblasti informatiky, i když tam jsou pochybení asi nejmarkantnější. Nevěřím
tomu, že by policie zasahovala bez jakýchkoliv důkazů a jsem si jist, že vyšetřováním se
pravda ukáže. Nicméně již teď by ministr měl vyvodit nejen osobní a politické, ale i
zcela věcné důsledky, jako je pozastavení vydávání takzvaných S-karet a vyplácení
dávek na tyto karty či pozastavení informačních systémů v minulosti pořizovaných bez
výběrových řízení (kupříkladu systému na auditování závadového chování příjemců
dávek dodaný firmou IBM apod.). Na pořadu dne je zcela nezávislý a hloubkový audit
celé oblasti informačních technologií, a to nejen na samotném ministerstvu, ale i v
resortních organizacích. Auditem by ale měly projít veškeré zakázky v resortu, a to
včetně těch, které procházely vládou v jednacím řízení bez uveřejnění, či jinak obcházely
veřejná výběrová řízení.

Aniž by pochopitelně bylo zasahováno do práce policie, obě komory parlamentu by se
touto věcí měly začít okamžitě zabývat, neboť je ohrožena jedna ze základních oblastí
fungování veřejných služeb státu. Je to situace vyžadující politické řešení!

Praha, 2. října 2012

Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc.
Vedoucí Sociální odborné komise ČSSD
Nestraník, kandidát koalice ČSSD, KDU-ČSL a Strany zelených do Senátu ve VO 23 Praha
8, Letňany a Čakovice
Tisková mluvčí prof. Potůčka: Věra – Karin Brázová, mail: press@potucek.info; tel.:
777/283035.

Blogy