Politika a odbornost se vůbec nevylučují

4. února 2013

V pátečním Právu se Petr Uhl (Ombudsman není politická trafika) pokusil znevážit moji kandidaturu na funkci zástupce veřejného ochránce práv nespravedlivým srovnáváním mé práce s prací mého protikandidáta Filipa Dienstbiera.

Tak se prý, podle P. Uhla, rozhodne mezi „politikem Křečkem a nestraníkem Dienstbierem“. Jako by nestranictví byla zásluha a skutečnost, že se někdo na základě svobodných voleb stal politikem, něco negativního. Prý si dosavadní veřejný ochránce práv přál, aby jeho zástupcem byl právě Filip Dienstbier, tedy profesionál, a ne politik. To se vylučuje?

Lékař, právník, strojař, soustružník, spisovatel jen tím, že se stane politikem, přestává být kvalifikován ve své původní profesi? Jakou pak mají ve svobodné demokratické společnosti hodnotu svobodné volby, když by dělaly ze zvolených jen jakési nekvalifikované „politiky“?

Pracuji mimo poslaneckou práci také jako advokát, zastupuji a zastupoval jsem řadu lidí v těžkých životních situacích před soudy, jsem autorem několika publikací a celé řady článků v odborném tisku, jsem spoluautorem obsáhlého komentáře k novému občanskému zákoníku, který vyjde za několik týdnů.

Může mi být vytýkáno mnohé, ale nedostatek profesionality a odbornosti nikoliv. A konečně: úřad veřejného ochránce práv má – pro svůj vliv na veřejné mínění – i zcela nezanedbatelnou politikou funkci.

 

Zdroj: Právo (2. 2. 2013)

Blogy