Pavel Havíř k novele zákona o podpoře regionálního rozvoje

15. června 2015

14. 6. 2015 | Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny na své poslední schůzi mimo jiné projednával vládní návrh zákona, kterým se mění Zákon 248/2000 sb. O podpoře regionálního rozvoje ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony. Jeho zpravodajem je poslanec Pavel Havíř, člen výboru.

Vládní návrh uvedeného zákona byl do Sněmovny předložen v průběhu podzimu 2014. Jeho projednání v prvním čtení bylo opakovaně z impulsu předkladatele vyřazeno. „Důvodem bylo ne zcela funkční řešení hlavních změn novely. Proto jsme společně se zpravodajem Senátu Radko Martínkem ve spolupráci s předkladateli z ministerstva pro místní rozvoj připravovali řadu pozměňujících návrhů. Z naší strany na základě konzultací pracovníků veřejné správy – krajů a regionálních rad – jsme věnovali pozornost především aplikaci služebního zákona tak, aby stávající zaměstnanci regionálních rad , kteří mají s implementací operačních programů cenné praktické zkušenosti, neskončili mimo systém ne z vlastní vůle,“ vysvětlil Pavel Havíř.

Další důležitou oblastí bylo zajištění bezproblémového doběhnutí předchozího plánovacího období. Výsledkem společné práce je přijetí zákona v pozměněné verzi Výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny na 25. schůzi konané dne 10. června 2015.

„Ve schválené podobě je dle mého přesvědčení dobrou zákonnou normou jak pro dokončení předchozí plánovacího období, tak dobrým startem do nového období 2014-2020,“ dodal Pavel Havíř.

Blogy