Novela zákona o významné tržní síle v konečném důsledku zvýší ochranu všech spotřebitelů

28. dubna 2015

Do Poslanecké sněmovny míří vládní návrh novely zákona o významné tržní síle při prodeji potravinářských a zemědělských produktů a jejím zneužití.

Tento bod prosadila sociální demokracie do programového prohlášení vlády. Zákon předkládá předseda vlády a předseda Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Cílem novely je zpřehlednit, zjednodušit a ujasnit současnou právní úpravu. Podpořit co nejúčinnější regulaci, která zabrání zneužívání významné tržní síly.

„Zákon dnes obsahuje demonstrativní výčet forem zneužití významné tržní síly, avšak jde o vymezení obecného charakteru. Odkazuje na podrobnou úpravu celkem osmdesáti skutkových podstat, tedy zakázaného jednání, v šesti poměrně obsáhlých přílohách.Novelou tyto přílohy rušíme a přenášíme jejich podstatu přímo do textu zákona,“ sdělil poslanec Jiří Petrů, místopředseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Zdůraznil, že se také precizuje postavení odpovědných osob, i používané pojmy. Novela pomůže chránit dodavatele zemědělských a potravinářských produktů před zneužitím dominantních obchodních řetězců. A v konečném důsledku zvýší ochranu všech spotřebitelů.

Blogy