Nebojí se a je houževnatý

23. ledna 2013

Miloše Zemana jsem poznala před 13 lety, kdy mě tehdejší ministr spravedlnosti Otakar Motejl přivedl na zasedání jeho vlády a navrhoval do funkce nejvyšší státní zástupkyně. Na NSZ jsem nastoupila v lednu 1999 v období, kdy probíhala tzv. akce „Čisté ruce“. Krátce poté jsme se s tehdejším premiérem Zemanem ostře názorově střetli ohledně dalšího směřování této akce. Já upřednostňovala odborné řešení, on měl názor spíše politicky laděný. Přesto se neurazil a dal mi čas na předložení koncepce, jež bude v souladu s odbornou představou a bude moderně pojata, aby se konečně začala řešit finanční a ekonomická kriminalita, která prudce v ČR stoupala a policisté, státní zástupci i soudci na ni v té době odborně nestačili.

NSZ připravilo koncepci vzniku odborů závažné hospodářské a finanční kriminality při Vrchním státním zastupitelství Praha a Olomouc, vláda koncepci schválila a Miloš Zeman se zasadil, aby policie i státní zastupitelství v ČR dostalo přiměřenou finanční částku na proškolení specialistů a na jejich technické vybavení. Tím dal zelenou odbornému řešení sofistikované kriminality, na kterou byla justice i policie dosud krátká, a vlastně dal přednost mému názoru, se kterým původně nesouhlasil. Na jednáních Zemanovy vlády jsem tehdy zažívala dělnou atmosféru a nadšení všech jeho ministrů změnit věci k lepšímu. Tato atmosféra byla pro mne zážitkem, který jsem si odnesla do dalších let.

Přestože v této době přišlo trestní stíhání jeho bývalého ministra Svobody, Miloš Zeman se mne nikdy nesnažil ovlivňovat v jejich prospěch a nezneužíval tak svého postavení k nátlaku na justiční orgány či policii. Při řešení této kauzy jsem si ověřila, že dbá, aby nebylo zasahováno do justice, za což si zaslouží moji úctu. Nikdy se nesnažil justici podrobit svým politickým zájmům, jak jsme toho byli později svědky.

S Milošem Zemanem jsem zažila zátěžové situace. Vždy se k problémům stavěl čelem, neuhýbal a neřešil je s kalkulem, aby neztratil popularitu. Snažil se občanům zachovat úspory, nechat potrestat tuneláře a pojmenovat přiléhavě agresory a nebál se proti nim radikálně vystoupit. Zde jsem jej poznala jako člověka, který je neobyčejně odolný a houževnatý. Vždy držel dané slovo a totéž vyžadoval od druhých. Byl a je to jeho nepsaný morální kodex, který má pevně zakódovaný ve svém já. Odsuzoval prospěcháře a sám se jím nikdy nestal. Je to v podstatě skromný člověk, jenž vystačí s málem.

Za celou dobu své spolupráce se Zemanovou vládou jsem vůbec nepotkala jeho tehdejšího šéfa poradců Miroslava Šloufa. Z této zkušenosti usuzuji, že pokud by byl tak negativním démonem, jak o něm dnes tisk píše, nejspíš by přišel a snažil se neformálně některé tehdy exponované kauzy ovlivňovat. To se však nikdy nestalo.

Miloše Zemana považuji za nejlepšího současného kandidáta do funkce prezidenta republiky, věřím, že tuto funkci se ctí zvládne a bude mít také dostatek fyzických sil ji vykonávat. Pokud jde o agendu udělování milostí, již v minulosti prokázal, že má smysl pro spravedlnost a je spravedlivým. Stejně tak od něho očekávám, že v případě výběru nových soudců Ústavního soudu si bude počínat kreativně a vybere takové osobnosti, které dodají soudu potřebnou váhu, úctu a pestrou odbornost.

Zdroj: Hospodářské noviny (23.1.2013)

Blogy