Komentář předsedy vlády k nálezu Ústavního soudu týkajícího se Zákona o státní službě

9. července 2015

Vítám dnešní rozhodnutí Ústavního soudu, který odmítl návrh prezidenta republiky na zrušení zákona o státní službě.

Soud rozhodl podle mého názoru logicky, v rámci naší platné Ústavy, a zodpovědně. Jsem rád, že tak může pokračovat důležitá reforma, kterou prosadila naše vláda a která po dlouhých letech váhání a odkládání zajistí nestrannost a vyšší kvalitu státní správy, a tedy i lepší fungování státu. Vypuštění věty, která se týká systemizace některých úřadů, respektuji jako ústavně odůvodnitelné. Zrušení této věty myslím nezpůsobí při aplikaci zákona žádné vážnější problémy. Prosazením zákona o státní službě naše koaliční vláda naplnila jeden ze svých klíčových závazků vůči občanům České republiky. Poslední verze zákona, kterou se podařilo v Poslanecké sněmovně prosadit, vyplynula z dohody koaličních partnerů a opozice, a získala širokou podporu napříč politickým spektrem. Tato norma je pro Českou republiku historickým milníkem, který postupně zajistí nejen zkvalitnění státní správy, ale také umožní České republice v následujícím programovacím období čerpat zhruba 600 mld. korun z evropských fondů. Přijetím zákona o státní službě se současně řadíme do společnosti evropských zemí se stabilní státní správou.

 

Blogy