Libor Rouček: Klonované jídlo v Evropské unii

Doposud nemáme v EU žádnou normu, která by povolovala nebo zakazovala potraviny z klonovaných hospodářských zvířat. Evropský parlament už několik let volá po nějaké odpovídající regulaci. Vlády členských zemí zatím potenciální nebezpečí spíše přehlížejí.

Libor Rouček - Evropský parlament

Evropský parlament na svém posledním zasedání velkou většinou odhlasoval potřebu úplného zákazu potravin z klonovaných zvířat na evropském trhu. Zástupci Komise a ministři členských zemí byli kupodivu proti takovému explicitnímu zákazu.
Evropané jsou však dlouhodobě podle výzkumů veřejného mínění proti konzumaci klonovaných živočichů. Výsledek hlasování Evropského parlamentu je tudíž třeba brát jako jasný vzkaz většiny evropských občanů svým vládám. K dalšímu zvyšování produkce masa pomocí klonování zvířat není absolutně žádný důvod. Masa máme v EU spíše nadbytek. Klonování je proto zbytečné a krom toho je také eticky problematické. Dokud nebude klonování zvířat na maso v evropských zemích společensky akceptováno, nemělo by se na jeho zavádění tlačit. Jinak riskujeme důvěru spotřebitelů.

V USA je povolen prodej produktů z klonovaných zvířat, protože tamní Úřad pro kontrolu potravin a léčiv neshledal jejich nebezpečnost pro spotřebitele. U nás v Evropě sice pověřený úřad také neoznačil maso a mléko z klonovaných jedinců za škodlivější než klasické výrobky, ale upozornil na nedostatek spolehlivých dat, která by mohla jednoznačně vyvrátit rizika takových potravin pro lidi.

Při posuzování dopadů klonování v potravinářství je potřeba hledět nejen na člověka a jeho bezpečí. Jde také o zvířata samotná, o jejich zdraví a pohodu. Existuje evropská směrnice o ochraně hospodářských zvířat, která zakazuje takové chovné postupy, které by mohly působit zvířatům utrpení. Je přitom přece zcela lhostejné, zda jde o uměle či přirozeně vypěstované kusy. Dosud je například známo, že klonovaná zvířata se z nějakého důvodu dožívají nižšího věku a trpí ve větší míře některými nemocemi a zdravotními postiženími. Do vypracování normy zakazující maso a mléko z klonovaných kusů (a to i jejich dovoz ze třetích zemí) bude platit moratorium na prodej těchto výrobků. Průmyslová produkce klonovaného masa se proto ještě nějaký čas na náš stůl nedostane.

Blogy