Kde je vůle tam je cesta

9. dubna 2015

V Hanoji se v rámci 132 zasedání MPU uskutečnilo také setkání poslankyň z téměř celého světa. Sešlo se více než 200 žen parlamentářek ze 166 členských států Mezinárodní parlamentní unie (MPU), aby připomněly 30. výročí od prvního mezinárodního setkání a zhodnotily vývoj v boji za ženská práva za posledních 30 let.

"Nerovnost mezi muži a ženami není jen ženský problém. Je to problém každého z nás“- "řekl prezident MPU   Saber Chowdhury při zahájení shromáždění.

První takové setkání se konalo v roce 1985 v Lomé v africkém Togu, kdy   poslankyně tvořily pouhých 7,3% z celkového shromáždění MPU. Je zajímavé, že MPU byla první globální mezinárodní organizací, která stanovila kvóty pro zastoupení žen ve všech jejích strukturách a jednáních. Země, které nevyslaly delegace s odpovídajícím zastoupením žen, byly  a jsou trestány omezením hlasovacích práv.

Hanojské jednání poslankyň si připomnělo i 20. výročí Pekingské deklarace, která představuje jeden z nejdůležitějších mezinárodních dokumentů pro naplňování práv žen. Obsah jednání  byl  velmi různorodý a zabýval se kritickými  oblastmi Pekingské deklarace a akční platformy.

Letošní setkání žen poslankyň potvrdilo, že kde  je vůle je i cesta. ..

Za posledních 30 let se  zastoupení poslankyň v této organizaci zvýšilo trojnásobně  na 30%. Zajímavá byla i informace, že v  současné době vykonává 15 žen nejvyšší státní funkci ve svém státě a  že se zvýšil i počet pracujících žen.

Ovšem to je jenom jedna strana mince, na druhé straně v celosvětovém srovnání jsou například ženy častěji postiženy chudobou, i když v mnohých případech pracují více než muži ale s mnohonásobně nižším platem. Je nutné si říci , že  70 % všech obyvatel  naší planety, kteří žijí v chudobě, jsou právě ženy a alarmující je i  rostoucí násilí vůči ženám a dívkám a to nejenom v  důsledku  válečných konfliktů.

Chráníme dostatečně ty, kteří jsou ohroženi? Zajišťujeme  rovný podíl ve využívání ekonomického bohatství světa?

Pokud si někdo myslí, že se to Evropy, nebo České republiky netýká, mýlí se.

Také v  České republice se ve  stále  větší míře potýkáme s problémem domácího násilí na ženách a stejně tak patříme k těm, kteří by měli narovnat v současné době téměř 30% rozdíl v příjmech mužů a žen.  Řešení těchto problémů a nerovností  vyžaduje vnímání a zapojení celé společnosti.   V konečném důsledku se týkají každého z nás..

Blogy