Kauza Rath nesmí nadále poškozovat ČSSD

Je zřejmé, že kauza Rath a střední Čechy vážně poškozuje ČSSD v očích voličů a poneseme za to důsledky nejen v podzimních krajských volbách.

Musíme nyní přesvědčit voliče, že jde o problém konkrétních lidí, ne ČSSD jako takové. Trpělivě musíme zpět získávat ztracenou důvěru a pošramocenou pověst. Kdo od této situace očekává vnitřní boje v ČSSD, bude zklamán. Jedinou nelítostnou válkou, kterou vyhlásíme společně s Bohuslavem Sobotkou a vedením ČSSD, bude válka s korupčníky a privatizátory veřejné moci, pokud by se takoví v řadách ČSSD objevili. V ČSSD není a nesmí být nulová tolerance korupce prázdnou proklamací. Připomínám, že uplatňujeme jako jediná politická strana presumpci viny v případně obvinění v trestním řízení, způsobem padni komu padni vyvozují představitelé ČSSD politickou odpovědnost v případě vážných problémů. Důležité je, aby se korupci postavily důrazně všechny demokratické politické strany, nestrkaly v případě podezření ve vlastních řadách hlavu do písku, nezametaly kauzy pod koberec a nesnažily se je „vysedět“.

Blogy