Hejtmani ČSSD zadlužení snižovali

Plamenná kritika premiéra a předsedy občanských demokratů na sobotní ideové konferenci ODS byla plná odsudků na hospodaření krajů. Petr Nečas si nebral servítky a bez zábran kroutil daty a čísly tak, aby hospodaření sociálnědemokratických hejtmanů vyznělo jako katastrofa. Bohužel, Petr Nečas lhal.

Pod heslem „ČSSD všechno špatně“ zapomněl, že i volební kampaň má jisté meze. Meze, které určují fakta, data a čísla, která se snad na chvíli dají ohnout a pokřivit, ale dříve či později se tomu, kdo jimi manipuluje, vrátí jako bumerang.

Navzdory Nečasově demagogii Jaká jsou tedy fakta a jaká je pravda? Celkový objem schválených úvěrů za dobu existence krajů dosáhl v letech 2005 až 2012 cca 35,2 miliardy.

Objem schválených úvěrů od roku 2005 do roku 2008, tedy za hejtmanů ODS, dosáhl objemu 23,7 miliardy Kč. Od roku 2009 do roku 2012, tedy za hejtmanů za ČSSD, to bylo 11,5 miliardy Kč. Jenom v roce 2007 za odpovědnosti ODS, v době největšího růstu daňových příjmů krajů, byly schváleny úvěrové rámce ve výši více než 10 miliard Kč. Rekordmany v zadlužování pak byly v roce hospodářského růstu Středočeský kraj pod vedením hejtmana Bendla, Olomoucký kraj pod vedením hejtmana Kosatíka a Ústecký kraj pod vedením hejtmana Šulce. Tyto tři kraje se v období „odpovědné“ vlády ODS zadlužili jen v letech 2007 až 2008 téměř stejně jako všechny kraje vedené sociálními demokraty za celé funkční období.

Rok 2011 byl z hlediska krajů specifický. Nejenom objemem předfinancování a spolufinancování projektů z fondů EU, ale také dvěma negativními aspekty. Tím prvním byla potřeba zajištění financování oprav v důsledků odstranění škod po povodních, kdy kraje na rozdíl od obcí mají nerovné podmínky pro čerpání dotací ze státního rozpočtu. Obce pro obnovu obecního majetku mohou čerpat 100procentní výši vynaložených výdajů, kraje (aniž by to bylo vládou logicky jakkoli odůvodněno) mají možnost čerpat dotace pouze do výše 50 procent výdajů. To znamená, že polovinu výdajů nutných na okamžité odstranění škod po povodních musí kraje realizovat z vlastních zdrojů. Aprávě k pokrytí těchto zcela pochopitelných potřeb obyvatel krajů bylo nutné čerpat výrazně vyšší objem finančních prostředků z úvěrových zdrojů.

Druhým negativním aspektem bylo vládou Petra Nečase pozastavené financování projektů z prostředků regionálních operačních programů. Způsobilo to, že část nesplacených zůstatků nebylo možné hradit z předpokládaných rozpočtových zdrojů v roce 2011, nicméně byly hrazeny v počátku roku 2012. Klíčovým ukazatelem pro ekonomické „zdraví“ krajů tak není aktuální zůstatek nesplacené části, ale zejména schopnost krajů dostát svým závazkům. Zároveň platí, i přes demagogii Petra Nečase, že hejtmani ČSSD zadlužení snižovali, jak potvrzuje i ministerstvo financí, a to i v době hospodářské krize a snižujících se daňových výnosů. Lhaní, pomlouvání, překrucování pravdy ODS proto nyní nemá nic, co by v nastávajících krajských volbách mohla nabídnout voličům. Zdá se tedy, že se opět sníží k roli deformátorů skutečnosti a že jediným programem pro nadcházející volby bude lhaní, pomlouvání a překrucování pravdy. Kdyby Petr Nečas byl stejně dobrým premiérem, jako je excelentním lhářem, byla by tato země na špičce evropského hospodářství a lidé by si nemuseli tolik utahovat opasky. Petr Nečas na závěr ideové konference prohlásil, že ODS chce vyhrát krajské volby a řídit kraje. Dovedu si dost dobře představit, s jakou nabídkou občanům. Nabídkou škrtů, nouze a absolutního odříznutí samosprávy od občana. Likvidací a privatizací veřejných služeb, prosperity pro vyvolené a nouzí pro většinu obyvatel krajů. Ale alespoň by to ze strany ODS nebyly lži.

Blogy