Fialova snaha utajit reformu vysokých škol je neseriózní a nepřijatelná!

24. dubna 2013

Sociální demokracie považuje způsob práce ministra školství Petra Fialy za neseriózní. Snaha ministra „utajit“ před politickou opozicí zásadní návrhy na změnu pravidel pro vysokoškolskou oblast svědčí o tom, že pravicové vládě o systémový a dlouhodobý rozvoj vzdělanosti v ČR ve skutečnosti vůbec nejde.

„Jak jinak si vysvětlit fakt, že nová pravidla pro vysoké školy představuje vláda na sklonku svého funkčního období a bez jakékoli debaty napříč politickým spektrem? Jsem přesvědčen o tom, že připravit reformu vysokého školství s přesahem několika volebních období bez jakéhokoli jednání s opozicí může pouze hazardér!“řekl předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu P ČR a stínový ministr školství Marcel Chládek.

Přestože sociální demokracie s řadou věcí souhlasí (například kontraktové financování, posílení role akreditační komise), další považuje za nepřijatelné. 

„Akreditační řízení, které MŠMT navrhuje, je příliš složité a v důsledku toho by tento proces nemusel být efektivní a navíc by se dal zneužít.

Nesouhlasíme s tím, že by se změny v organizacích a v kompetencích vysokých škol týkaly pouze veřejných vysokých škol. Žádné požadavky na vznik orgánů zajišťujících samosprávnou kontrolu vedení soukromých vysokých škol, jako jsou například senáty, ministerský návrh neobsahuje. Nepřijatelné jsou pro nás všechny změny v zamýšlených kompetencích vnitřních orgánů veřejných vysokých škol, jako jsou správní rady a senáty, protože se obáváme snížení autonomie vysokých škol.

Souhlasíme s tím, že u docentů a profesorů se jmenování i postavení na vysokých školách nemění. Považujeme však za diskutabilní záměr MŠMT na vznik nové pozice mimořádného profesora bez jakéhokoli řízení. Přesto jsme ochotni o vzniku a postavení mimořádných profesorů diskutovat,“ doplnil Ivan Ohlídal, místopředseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny P ČR.

Blogy